Serwis informacyjny

SMR-160 przeszedł pierwszą fazę przeglądu przedlicencyjnego w Kanadzie

Data dodania: środa, 26 sierpnia 2020, autor: nuclear.pl

Firma Holtec International poinformowała o zakończeniu pierwszej fazy przedlicencyjnego procesu przeglądu projektu dostawcy (ang. vendor design review - VDR) dla reaktora SMR-160 przez kanadyjską Komisję Bezpieczeństwa Jądrowego (ang. Canadian Nuclear Safety Commission - CNSC). Firma w najbliższej przyszłości planuje rozpocząć drugą fazę dobrowolnego przeglądu przed wystąpieniem o udzielenie licencji.

Wizja firmy Holtec dotycząca elektrowni SMR-160, fot. Holtec
Wizja firmy Holtec dotycząca elektrowni SMR-160, fot. Holtec

Faza 1 przeglądu dla SMR-160 została przeprowadzona przez kanadyjską Komisję Bezpieczeństwa Jądrowego na zlecenie dostawcy, spółki zależnej Holtec, SMR i rozpoczęła się w połowie 2018 roku. CNSC doszło do wniosku, że Holtec ogólnie wykazał zrozumienie kanadyjskich wymogów i oczekiwań regulacyjnych, jednakże przegląd zidentyfikował problemy, które Holtec będzie musiał rozwiązać w drugiej fazie procesu przeglądu. Jak wskazał kanadyjski regulator, problemy te „przewidziano jako możliwe do rozwiązania”.

- Ten kamień milowy wzmacnia nasze oczekiwanie, że SMR-160 spełni wymagania regulacyjne Kanady, dostarczając jednocześnie cennych informacji zwrotnych, które pozwolą nam dalej ulepszać projekt w trakcie trwającego procesu licencyjnego - powiedział Kris Singh, prezes i dyrektor generalny Holtec International.

SMR-160 to mały reaktor modułowy (SMR) chłodzony i moderowany lekką woda pod ciśnieniem, mający wytwarzać 160 MWe (525 MWt) przy użyciu paliwa o niskim wzbogaceniu uranu. Holtec przewiduje produkcję większości wyposażenia dla reaktora w swoim Dziale Zaawansowanej Produkcji w Camden w stanie New Jersey, ale planuje również produkcję w innych krajach-gospodarzach SMR-160. Jednym z tych krajów mogłaby być Ukraina, która w marcu 2018 roku poprzez spółkę Energoatom podpisała porozumienie z Holtec, przewidujące wdrożenie na Ukrainie technologii SMR i utworzenie tam centrum produkcji komponentów reaktora SMR-160. W tym roku Holtec i Framatome zawarły natomiast umowę umożliwiającą ukończenie wszystkich niezbędnych prac inżynieryjnych w celu zasilania reaktora dostępnym na rynku i sprawdzonym zespołem paliwowym 17x17 GAIA firmy Framatome.

Trzy etapowy przegląd przedlicencyjny oferowany przez kanadyjską Komisję Bezpieczeństwa Jądrowego jest opcjonalną usługą weryfikacji akceptowalności projektu dostawcy reaktora pod kątem wymagań i oczekiwań kanadyjskich przepisów. Może to umożliwić identyfikację i rozwiązywanie na wczesnym etapie procesu projektowania potencjalnych problemów regulacyjnych lub technicznych, w szczególności tych, które mogą skutkować znaczącymi zmianami w projekcie.

Przegląd ten nie zatwierdza projektu reaktora i nie jest wymaganą częścią procesu licencjonowania dla nowej elektrowni jądrowej - procesy licencjonowania CNSC będą wymagały bardziej szczegółowego przeglądu projektu i uzasadnienia bezpieczeństwa dla konkretnego wniosku o zezwolenie w określonej lokalizacji.

SMR-160 to czwarty projekt reaktora SMR, który przeszedł pierwszą fazę procesu VDR, po Integral Molten Salt Reactor firmy Terrestrial Energy Inc., wysokotemperaturowym reaktorze chłodzonym gazem MMR-5 i MMR-10 firmy Ultra Safe Nuclear Corporation oraz reaktorze chłodzonym ciekłym sodem ARC-100 firmy ARC Nuclear Canada. Druga faza przeglądu, podczas której badane są dalsze szczegóły projektu, z naciskiem na identyfikację wszelkich potencjalnych fundamentalnych barier w licencjonowaniu projektu w Kanadzie, trwa około 24 miesięcy.

Źródło: World Nuclear News, Portal nuclear.pl


Podziel się z innymi


Komentarze