Serwis informacyjny

MAEA: pożary lasów w Czarnobylu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia spowodowanego promieniowaniem

Data dodania: wtorek, 28 kwietnia 2020, autor: nuclear.pl

Jak podała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ostatnie pożary w strefie wykluczenia wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie nie doprowadziły do niebezpiecznego wzrostu cząstek radioaktywnych w powietrzu. Państwowy Inspektorat Dozoru Jądrowego Ukrainy regularnie udzielał informacji na temat pożarów za pośrednictwem Zunifikowanego Systemu Wymiany Informacji o Incydentach i Sytuacjach Alarmowych USIE MAEA.

Fot. ДСНС України
Fot. ДСНС України

Opierając swoją ocenę na danych dostarczonych przez Ukrainę, MAEA stwierdziła, że wzrost poziomu promieniowania mierzonego w tym kraju jest bardzo niewielki i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

- Ponadto poziomy promieniowania znacznie spadają wraz ze wzrostem odległości od miejsca pożarów - powiedziała Elena Buglova, szefowa Centrum Incydentów i Sytuacji Kryzysowych MAEA, które pozostaje w ścisłym kontakcie z władzami Ukrainy od początku pożarów na początku kwietnia.

W dniu 8 kwietnia dozór jądrowy Ukrainy poinformował za pośrednictwem USIE, że obiekty gospodarki wypalonym paliwem i odpadami radioaktywnymi w strefie wykluczenia są bezpieczne i nie ma potrzeby ewakuacji pracowników zakładu ani podjęcia innych środków ochronnych dla personelu.

Władze Ukrainy mają sieć stacji monitorowania promieniowania w całym kraju i wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu, której ostatni działający reaktor został zamknięty dwie dekady temu.
Ukraiński dozór jądrowy w dniach 14, 17, 20 i 22 kwietnia przekazywał USIE zaktualizowane informacje na temat pomiarów poziomów promieniowania w powietrzu. Tło promieniowania w strefie wykluczenia jest stale monitorowane w 39 punktach przez automatyczny system monitorowania promieniowania.

Pożary w strefie wykluczenia doprowadziły do niewielkiego wzrostu promieniowania z powodu uwolnienia radionuklidów z gleby zanieczyszczonej w wypadku w 1986 roku, jednakże stężenie materiałów promieniotwórczych w powietrzu pozostaje poniżej ukraińskich norm bezpieczeństwa radiologicznego i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego.

- Dane z systemów monitorowania promieniowania na terytorium Ukrainy, które są dostępne do analizy, wskazują, że dawki równoważne promieniowania gamma nie zmieniły się od czasu pożarów i mieszczą się w naturalnych zakresach charakterystycznych dla konkretnych lokalizacji - przekazał w dniu 14 kwietnia Państwowy Inspektorat Dozoru Jądrowego Ukrainy.

- W związku z przedłużającymi się pożarami państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego w strefie wykluczenia dodatkowo przeprowadziła sprawdzenie ochrony obiektów Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej przed skutkami pożarów w naturalnych ekosystemach i upewnili się, że personel zakładu był odpowiednio przygotowany i gotowy do działań - dodano. - Instalacje jądrowe i urządzenia do gospodarowania odpadami radioaktywnymi w elektrowni w Czarnobylu są w bezpiecznym stanie. Pożary lasów nie mają na nie wpływu ze względu na cechy inżynieryjne i techniczne oraz działania operacyjne personelu.

Ukraina poinformowała MAEA, że laboratoria monitorujące środowisko w działających w tym kraju elektrowniach jądrowych, ukraińskim centrum hydrometeorologicznym, ukraińskim instytucie hydrometeorologicznym, elektrowni jądrowej w Czarnobylu oraz SSE „Ecocentre” w strefie wykluczenia nadal monitorują poziom promieniowania w powietrzu i pozostają w bezpośrednim kontakcie z Państwowym Inspektoratem Dozoru Jądrowego Ukrainy.

Źródło: WNN


Podziel się z innymi


Komentarze