Serwis informacyjny

Czechy będą budować kolejne bloki jądrowe

Data dodania: środa, 10 lipca 2019, autor: nuclear.pl

Rząd czeski wydał wstępną zgodę na budowę co najmniej jednego nowego bloku jądrowego w EJ Dukovany II. Decyzja została ogłoszona w opublikowanej w poniedziałek przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu w rezolucji rządu.

Elektrownia jądrowa Dukovany, fot. CEZ
Elektrownia jądrowa Dukovany, fot. CEZ

Polityka energetyczna Republiki Czeskiej, zatwierdzona przez rząd w czerwcu 2015 roku, przewiduje budowę co najmniej jednej nowej jednostki w EJ Dukovany, a być może jeszcze dwóch dodatkowych bloków w EJ Dukovany i EJ Temelín. Rząd zalecił, aby spółka ČEZ, która jest właścicielem i operatorem dwóch elektrowni jądrowych w Dukovanach i Temelínie, utworzyła spółkę zależną w celu przygotowania planów budowy i zbadania możliwości finansowania nowych reaktorów.

Zgodnie z opublikowaną w poniedziałek rezolucją rząd zapewni spółce ČEZ, która jest w 70% własnością państwa, gwarancje, które pomogą jej zabezpieczyć tańsze finansowanie. Decyzja o budowie bloku w EJ Dukovany została podjęta na parę przed oczekiwaną na 2024 rok datą wyboru dostawców technologii. Plan czeskiego rządu zakłada budowę bloku w EJ Dukovany o mocy co najmniej 1200 MWe do około 2035 roku, tak aby zastąpić cztery działające tam jednostki, które mają zostać trwale wyłączane w latach 2035-2037.

Inwestorem będzie Elektrownia Dukovany II, spółka celowa w 100% zależna od ČEZ. Umowa zostanie zawarta pomiędzy państwem a Grupą ČEZ, która umożliwi spółce celowej uzyskanie kredytu na budowę nowego źródła energii jądrowej na takich samych warunkach, jak gdyby państwo pożyczało pieniądze. Państwo zagwarantuje również stabilność otoczenia legislacyjnego i regulacyjnego oraz ewentualną rekompensatę za zmiany prawa. Natomiast państwo nie zapewni gwarancji w postaci dla kontraktu różnicowego, jak to miało miejsce w przypadku brytyjskiego Hinkley Point C.

Jak zaznaczono w rezolucji, decyzja o budowie nowych bloków jądrowych będzie miała „duży wpływ” na zdolność Republiki Czeskiej do wypełnienia zobowiązań dotyczących redukcji emisji. - Ministrowie postrzegają budowę nowych źródeł jądrowych jako warunek wstępny dla zapewnienia bezpiecznych dostaw energii elektrycznej i samowystarczalności energetycznej w Republice Czeskiej. Budowa jest integralną częścią podstawowych interesów bezpieczeństwa państw, w których elektrownie jądrowe należą do krytycznych infrastruktur zgodnie z obowiązującym prawodawstwem W ramach przygotowania i wdrożenia projektu dla nowych źródeł jądrowych wybrany model inwestora zapewni podstawowe interesy bezpieczeństwa państwa - zapisano w rezolucji.

Zatwierdzając model inwestycyjny, rząd realizuje zadania Narodowego Planu Działań na rzecz Rozwoju Energii Jądrowej w Republice Czeskiej, która przewiduje zwiększenie udziału energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej z obecnych 30% do 46%, a następnie do 58%, kosztem stopniowego zmniejszenie spalania węgla.


Podziel się z innymi


Komentarze