Serwis informacyjny

ME: Warsztaty z rozwoju kadr dla energetyki jądrowej we współpracy z MAEA

Data dodania: niedziela, 16 grudnia 2018, autor: gov.pl/energia

W dniu 14 grudnia 2018 roku w Ministerstwie Energii zakończyły się trzydniowe warsztaty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich dla energetyki jądrowej. Szkolenie było współorganizowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA).

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii - realizując zadania wynikające z Programu polskiej energetyki jądrowej - współpracuje z MAEA m.in. w ramach Programu Współpracy Technicznej (Technical Cooperation).

W czwartym kwartale 2018 roku zorganizowano cztery warsztaty narodowe:

  • Proces przygotowania kontraktu dla elektrowni jądrowej, strategia i alokacja ryzyka,
  • Kody i standardy jądrowe w łańcuchach dostawców konstrukcji spawanych i usług NDT w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej,
  • Postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi przez operatora elektrowni jądrowej,
  • Jak zostać świadomym nabywcą: rozwój kompetencji i zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej.
W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele polskiej administracji (ME, Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Dozoru Technicznego), Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, PGE EJ1 oraz instytutów badawczych (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Spawalnictwa, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej).

W czasie warsztatów eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zapoznali uczestników z najlepszymi praktykami światowymi oraz obowiązującymi standardami w energetyce jądrowej.

Kolejne warsztaty z udziałem ekspertów MAEA - poświęcone rozwojowi niezbędnej infrastruktury dla budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej – odbędą się w 2019 roku m.in. w Gdańsku.


Podziel się z innymi


Komentarze