Serwis informacyjny

Energetyka jądrowa kierunkiem rozwoju polityki energetycznej Polski do 2040 rok

Data dodania: sobota, 24 listopada 2018, autor: nuclear.pl

Na wczorajszej konferencji Ministerstwo Energii zaprezentowało założenia i przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 roku". Polityka energetyczna jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego i stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Realizacja Polityki odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze energii, podzielonych na zadania wykonawcze. Jednym z zaprezentowanych kierunków działań jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej. Polityka zakłada uruchomienie pierwszego bloku jądrowego (o mocy ok. 1-1,5 GW) w 2033 roku, a kolejnych pięć co dwa lata do 2043 roku. Terminy te wynikają z przewidywanych ubytków mocy w KSE, co związane jest także ze wzrostem popytu na energię elektryczną.

Elektrownie jądrowe zapewniają stabilność wytwarzania energii przy zerowej emisji zanieczyszczeń powietrza. Jednocześnie umożliwiają dywersyfikację struktury wytwarzania energii po racjonalnym
koszcie. Aktualnie wykorzystywane technologie (generacji III i III+) oraz rygorystyczne normy światowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji elektrowni jądrowej oraz składowania odpadów.

Ministerstwo Energii zakłada że znaczna część projektu jądrowego może być zrealizowana przy udziale polskich przedsiębiorstw.

Wdrożenie energetyki jądrowej wymaga jednak wcześniejszych zmian prawnych, usprawniających realizację projektu, a także zakończenia prac nad modelem finansowania.
Po zakończeniu prowadzonych obecnie badań lokalizacyjnych dokonany zostanie ostateczny wybór lokalizacji pierwszego bloku (Żarnowiec lub Lubiatowo-Kopalino), następnie dokonany zostanie wybór kolejnych lokalizacji i uruchomienie nowego składowiska nisko- i średnio-aktywnych odpadów. Wybrana zostanie także technologia oraz generalny wykonawca budowy. Zapewnione zostanie wsparcie techniczne dla dozoru jądrowego.

Poza dokumentem zasadniczym PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawiło także inne analizy.

Uwagi do polityki można zgłaszać do 15 stycznia 2019 roku przez formularz zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa. Alternatywnie uwagi można przekazać na adres e-mail: polityka.energetyczna@me.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego na stronie szablonu MS Word.


Podziel się z innymi


Komentarze