NuScale Power, Prodigy Clean Energy i Kinectrics podpisały porozumienie o współpracy w celu wspólnego opracowania ram regulacyjnych dla licencjonowania i budowy pływającej elektrowni jądrowej Prodigy wyposażonej w reaktory SMR NuScale.