Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował wyniki badania delfickiego „Perspektywy wykorzystania reaktorów SMR w polskiej transformacji energetycznej”.