Serwis informacyjny - Tagi: IFJ

poprzednie « wiadomości (1-10) z 26 » następne

Dziesięć lat temu odkryto bozon Higgsa

Dokładnie dekadę temu doszło do jednego z najważniejszych wydarzeń XXI wieku: europejscy fizycy poinformowali o zarejestrowaniu pierwszych śladów istnienia bozonów Higgsa. 4 lipca 2012 roku długo oczekiwane wyniki ogłosiły jednocześnie eksperymenty ATLAS i CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów.
czytaj więcej

IFJ PAN: Wrodzony powab protonu może przysporzyć kłopotów astronomom

Czy neutrinowe oczy ludzkości, obserwatoria takie jak IceCube na Antarktydzie, naprawdę widzą neutrina napływające z głębi kosmosu? Odpowiedź zaczynają przynosić między innymi eksperymenty przy akceleratorze LHC, gdzie bada się wewnętrzną strukturę protonów. Zgodnie z najnowszym modelem, opracowanym przez fizyków z IFJ PAN, struktura ta wydaje się być bogatsza o cząstki powabne w stopniu, który ziemskim obserwatorom neutrin może utrudnić interpretację tego, co widzą.
czytaj więcej

IFJ PAN: Wnętrze protonu jest maksymalnie splątane

Fragmenty wnętrza protonu są ze sobą kwantowo splątane, na dodatek w maksymalny sposób, wykazali naukowcy z Meksyku i Polski. Odkrycie, już skonfrontowane z danymi doświadczalnymi, pozwala przypuszczać, że pod pewnymi względami fizyka wnętrza protonu może mieć wiele wspólnego nie tylko z dobrze znanymi zjawiskami termodynamicznymi, ale nawet z fizyką... czarnych dziur.
czytaj więcej

IFJ: Wyjątkowo rzadka obserwacja „tenisowych” drgań ołowiu

Po zderzeniu z rakietą czy ścianą piłka tenisowa wykonuje kilka szybkich oscylacji, spłaszczając się i wydłużając wzdłuż kierunku ruchu. W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN poprzez pomiar kwantów gamma
zarejestrowano ślady podobnych drgań zachodzących w jądrach ołowiu Pb-208 wzbudzonych zderzeniami z protonami. Jedyna wcześniejsza obserwacja analogicznego zjawiska liczy ponad trzydzieści lat.
czytaj więcej

Od materii do antymaterii i z powrotem – tryliony razy na sekundę

Materia i antymateria wydają się nam tak przeciwstawne jak ogień i woda. Istnieją jednak cząstki, które mogą zachowywać się jak reprezentanci raz świata materii, a raz świata antymaterii. O pomiarze ekstremalnej szybkości oscylacji takich cząstek między obu światami donosi międzynarodowa grupa naukowców pracujących przy eksperymentach w detektorze LHCb.
czytaj więcej

IFJ PAN: GEM upraszcza wewnętrzną budowę protonów oraz przebieg zderzeń z ich udziałem

We wnętrzu każdego protonu bądź neutronu znajdują się trzy kwarki związane gluonami. Dotychczas często zakładano, że dwa z nich tworzą trwałą parę: dikwark. Teraz wydaje się jednak, że żywot dikwarków w fizyce dobiega końca. To jeden z wniosków płynących z nowego modelu zderzeń protonów z protonami bądź jądrami atomowymi, w którym uwzględniono oddziaływania gluonów z morzem wirtualnych kwarków i antykwarków.
czytaj więcej

IFJ PAN: Pamiętaj: osobisty dozymetr czeka w każdej domowej apteczce!

Przy właściwych środkach ostrożności substancje promieniotwórcze okazują się nadzwyczaj bezpieczne w użyciu. Co jednak zrobić, gdy mimo wszystko przedostaną się do środowiska w niekontrolowanych ilościach? Kluczowego znaczenia nabiera wtedy informacja, jaką dawkę mogli pochłonąć ludzie przypadkowo narażeni na promieniowanie. Kłopot w tym, że przeciętny człowiek nie ma miernika pozwalającego ją ocenić. Nowe rozwiązanie starego problemu podsunął Instytut Fizyki Jądrowej PAN. Okazuje się, że osobisty dozymetr można znaleźć w... domowej apteczce.
czytaj więcej

NIK o dostępności terapii protonowej i wykorzystaniu cyklotronów

Najwyższa Izba kontroli opublikowała wyniki przeprowadzonej kontroli dostępności terapii protonowej i wykorzystaniu cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie. O nieprawidłowościach w wykorzystaniu kosztującego 300 mln złotych Centrum głośno zrobiło się w mediach społecznościowych w 2018 roku, kiedy to pojawiły się apele jego pracowników mające "nagłośnić skandaliczną sytuację związaną z leczeniem chorych na raka Polaków".
czytaj więcej

Ditlenek tytanu bohaterem pierwszych badań IFJ PAN na krakowskim synchrotronie

Niewiele związków jest dziś równie istotnych dla przemysłu i medycyny co ditlenek tytanu. Mimo różnorodności i popularności zastosowań, część zagadnień związanych z budową powierzchni materiałów tworzonych z tego związku i zachodzącymi w niej procesami wciąż pozostaje niejasnych. Niektóre ze swoich tajemnic ditlenek tytanu właśnie odsłonił przed naukowcami z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. W swoich badaniach po raz pierwszy wykorzystali oni synchrotron SOLARIS.
czytaj więcej

poprzednie « wiadomości (1-10) z 26 » następne