Fundacja nuclear.pl wystosowała dziś do Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050 list otwarty stanowiący komentarz do ogłoszonego przez stowarzyszenie programu pt.: „Polska na Zielonym Szlaku. Strategia dojścia do neutralności klimatycznej.