Serwis informacyjny

List otwarty Fundacji nuclear.pl do Stowarzyszenia Polska 2050

Data dodania: piątek, 29 października 2021, autor: nuclear.pl

Fundacja nuclear.pl wystosowała dziś do Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050 list otwarty stanowiący komentarz do ogłoszonego przez stowarzyszenie programu pt.: „Polska na Zielonym Szlaku. Strategia dojścia do neutralności klimatycznej.

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa

Jak wskazał, Rafał Bryk – autor opracowania, na szczególną uwagę i uznanie zasługuje w przedstawionym programie kompleksowe podejście do zagadnienia zmian klimatu oraz rzetelna i racjonalna ocena obecnej sytuacji Polski, a także wielosektorowa analiza kroków, jakie należy podjąć, aby przeciwdziałać ociepleniu klimatu. Wzięcie przez Stowarzyszenie Polska 2050 pod uwagę wielu czynników, które składają się na transformację energetyczną w Polsce jest oznaką świadomości gigantycznego wyzwania, przed którym stoi Polska.

- Innymi bardzo ważnymi w mojej ocenie elementami walki ze zmianami klimatu, na które wskazuje Państwa Strategia, jest edukacja oraz gotowość do wsłuchiwania się w głos społeczeństwa. Państwa otwartość na konsultacje i na realizację Programu wraz z obywatelami w ramach zdefiniowanego przez Państwa „szlaku dla obywateli” sprawiła, że zdecydowałem się sporządzić załączony do listu komentarz do Programu – pisze Rafał Bryk.

Pomimo że idee przedstawione w Strategii oraz szerokie podejście do zagadnienia zmian klimatu ocenione zostały przez autora bardzo pozytywnie, stwierdza on iż z inżynierskiego punktu widzenia brakuje w nim najważniejszego elementu, który by spajał i urealniał przedstawioną wizję od strony technicznej. Mowa tu o energetyce jądrowej, która jest nie tylko stabilnym i sterowalnym, ale według opracowań naukowych także jednym z najczystszych, najmniej oddziaływających na środowisko i najbezpieczniejszym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej.

- Podstawowym zarzutem wobec Państwa Strategii jest to, że przy postulowanej znacznej elektryfikacji wielu sektorów gospodarki do 2050 roku, Polska nie będzie w stanie pokryć zapotrzebowania na prąd bez stabilnych, czystych źródeł energii i w oparciu tylko o OZE. Państwa Strategia w bardzo ograniczonym zakresie porusza temat energetyki jądrowej; poświęconych jest jej zaledwie kilka akapitów i wydawać się może, że nieco brakuje szerszej analizy jej roli w miksie energetycznym. Dlatego właśnie w niniejszym komentarzu staram się również zestawić Państwa postulaty ze scenariuszem wprowadzenia energetyki jądrowej do Polski. Na poparcie sformułowanych tez przedstawiłem kilka prostych wyliczeń i analiz wykonanych na podstawie dostępnych danych z zakresu szeroko rozumianego rynku energetycznego. Wprowadzenie energetyki jądrowej do Polski jest zagadnieniem niezwykle złożonym i oddziaływającym na wiele innych aspektów życia – zarówno w sferze gospodarczej jak i politycznej; zarówno w ujęciu krajowym jak i lokalnym. Mając to na uwadze postanowiłem rozszerzyć niniejszy komentarz o pozaśrodowiskowe aspekty wprowadzenia energetyki jądrowej. Z drugiej strony, nie będąc specjalistą w kilku poruszanych przez Państwa aspektach zielonej transformacji (np. rolnictwie) zdecydowałem się pominąć te części Państwa Programu i skupić się właśnie na energetyce – pisze autor opracowania.

Jednocześnie, jak wskazuje Bryk, komentarz nie ma stanowić krytyki dla samej krytyki, a raczej ma na celu przedstawienie alternatywnego (choć bardzo zbliżonego) sposobu dekarbonizacji energetyki polegającego na uwzględnieniu energetyki jądrowej w Strategii. Komentarz ten ma też stanowić zachętę do refleksji na temat wykonalności postulatów przedstawionych przez Stowarzyszenie Polska 2050 oraz zaproszenie do debaty w tej kwestii.

Komentarz do Strategii Polska 2050


Podziel się z innymi


Komentarze