Serwis informacyjny

Dwa przetargi w ramach budowy konstrukcji morskiej (MOLF) dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

Data dodania: niedziela, 17 marca 2024, autor: umgdy.gov.pl

Urząd Morski w Gdyni prowadzi dwa ważne postępowania przetargowe, związane z budową konstrukcji morskiej do rozładunku (Marine Off-Loading Facility “MOLF”). Będzie to element infrastruktury towarzyszącej pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - inwestycji realizowanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” na Pomorzu.

Pierwsze z postępowań przetargowych dotyczy opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Raport zostanie opracowany w pełnym zakresie, wymaganym stosownymi przepisami.

- Urząd Morski w Gdyni dysponuje już częściowymi danymi, niezbędnymi do uzyskania decyzji środowiskowej. Do wykonania pozostają jednak m.in. inwentaryzacje siedlisk i gatunków chronionych. Konieczne jest także przeprowadzenie badań ptaków lądowych. Czas realizacji całego zamówienia to 6 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą – powiedziała Barbara Olczyk, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inwestycyjnych.

Przedmiotem drugiego postępowania jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres rzeczowy tego opracowania obejmie projekt około kilometrowego, ażurowego pomostu, służącego do rozładunku niepodzielnych ładunków ponadnormatywnych i wielkotonażowych oraz innych wielkogabarytowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej oraz fragment drogi technicznej.

- Wykonawca wyłoniony w ramach tego postępowania opracuje koncepcję realizacyjną wraz z analizą warunków hydrodynamicznych i ruchu rumowiska oraz analizą nawigacyjną z symulacją podejścia jednostki pływającej do MOLF. Zostanie przeprowadzona m.in. ocena możliwości wystąpienia zagrożenia powodziowego oraz określona minimalna rzędna pomostu względem poziomu morza. Wskazane zostaną prognozowane wielkości procesów erozyjno-akumulacyjnych brzegu i nadbrzeża. Wykonawca przygotuje również ocenę wpływu zmian klimatu na analizowane procesy hydrodynamiczne wraz ze wskazaniem działań adaptacyjnych - powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Po wyborze konstrukcji budowli (liczba podpór, ich rozstaw, średnica pali, itp.), określony zostanie jej wpływ na brzeg morski. Wszystkie obliczenia będą wykonywane z wykorzystaniem modelowania numerycznego dla różnych scenariuszy falowania.

- Ze wstępnych analiz wynika, że przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji ażurowej, planowany MOLF w dłuższym okresie nie spowoduje w swoim sąsiedztwie znaczących zmian natężenia ruchu rumowiska (osadów dennych) i tym samym nie wywoła znaczących zmian położenia linii brzegowej – dodaje Anna Stelmaszyk-Świerczyńska.

Co ważne, opracowanie zawierać będzie również propozycje programu monitorowania zmian brzegowych po wybudowaniu MOLF i ewentualnych środków łagodzących występowanie potencjalnych negatywnych zmian w linii brzegowej.

- W ramach dokumentacji objętej aktualnymi postępowaniami przetargowymi powstanie także analiza nawigacyjna z symulacją podejścia jednostek pływających, która określi parametry jednostek, mogących bezpiecznie wykonywać manewry przy pirsie oraz wskaże minimalną bezpieczną asystę holowniczą i przeciwpożarową. Podane zostaną również parametry hydrometeorologiczne i eksploatacyjne, przy których będą mogły odbywać się manewry. Zaplanowana głębokość w strefie przeładunkowej będzie miała około 8 metrów. Na przygotowanie całej dokumentacji wykonawca będzie miał 14 miesięcy od dnia podpisania umowy – powiedziała Barbara Olczyk.

W obu przetargach nastąpiło już otwarcie ofert – w przypadku raportu o oddziaływaniu na środowisko miało to miejsce na początku lutego, natomiast wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 8 marca br. Obecnie trwają intensywne prace komisji przetargowych, zmierzające do wyboru wykonawców obu zadań.

Dzięki konstrukcji, której oddanie do użytku planuje się w 2028 roku, największe elementy do budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo zostaną przetransportowane drogą morską. Dotyczy to przede wszystkim ładunków ponadnormatywnych, takich jak zbiornik reaktora, wytwornice pary i inne elementy modułowe oraz wyposażenia elektrowni jądrowej.

Inwestycja jest realizowana na podstawie uchwalonego w czerwcu 2023 roku Programu Wieloletniego, który zapewnia finansowanie kluczowych inwestycji na Pomorzu, towarzyszących strategicznym projektom energetycznym. W ramach środków z Programu Wieloletniego powstanie również nowa linia kolejowa, nowa droga krajowa oraz właśnie konstrukcja morska do rozładunku (MOLF), do wybudowania której jako inwestora wskazano Urząd Morski w Gdyni. W lipcu 2023 r. Urząd Morski w Gdyni podpisał z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi porozumienie, określające zasady współpracy przy realizacji tej inwestycji.

Źródło: Urząd Morki w Gdyni


Podziel się z innymi


Komentarze