Serwis informacyjny

Konkurs dla gmin na lokalizację nowego składowiska odpadów promieniotwórczych

Data dodania: piątek, 8 marca 2024, autor: gov.pl/polski-atom

Trwa konkurs dla gmin na lokalizację nowego składowiska odpadów promieniotwórczych. - Gmina, w której znajdzie się takie składowisko będzie ważnym elementem całego strategicznego systemu energetyki jądrowej w Polsce” - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka podczas IX Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach 4 marca 2024 r.

- Do 30 czerwca br. chętne gminy mogą się zgłaszać do uczestnictwa w konkursie wyboru miejsca na nowe składowisko powierzchniowe odpadów promieniotwórczych – poinformował podczas panelu Paweł Pytlarczyk, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. - Gmina-gospodarz stworzy sobie możliwości długoterminowego rozwoju. Będzie miała także z tego tytułu korzyści finansowe - dodatkowe fundusze z budżetu państwa w wysokości 4-krotności dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości - maksymalnie 10,5 miliona złotych rocznie - dodał.

Polska już od ponad 60 lat - w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie - skutecznie i bezpiecznie zarządza odpadami promieniotwórczymi, powstającymi w wyniku działania reaktora badawczego Maria oraz wykorzystywania substancji promieniotwórczych w nauce, medycynie i przemyśle. Rozwój energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej spowoduje wzrost strumieni odpadów nisko- i średnioaktywnych, dlatego potrzebne jest nowe składowisko, w którym jednak nie będzie składowane wypalone paliwo jądrowe z elektrowni.

Składowisko odpadów promieniotwórczych jest obiektem bezpiecznym, stale monitorowanym, w którym odpady są oddzielone od człowieka i środowiska przez cały cykl swojego życia. - Odpadami promieniotwórczymi mogą być rzeczy, które spotykamy w życiu codziennym, np. rękawiczka użyta przy badaniach w szpitalu czy element rurociągu, którym płynęła ciecz zawierająca izotopy promieniotwórcze – wyjaśniała Aneta Korczyc, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Dyrektor Paweł Pytlarczyk podkreślił, że edukacja i transparentność to podstawa w procesie wyboru i powstawania nowego składowiska. - Zależy nam na tym, aby cały czas edukować społeczeństwo i informować o szczegółach projektu – dodał.

Proces wyboru nowej lokalizacji będzie transparentny i obejmie gminy, które zgłoszą się do 30 czerwca br. Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/polski-atom/nowe-skladowisko-odpadow-promieniotworczych-nisko-i-srednioaktywnych-krotkozyciowych---nabor-gmin

fot. Polski Atom


Podziel się z innymi


Komentarze