Serwis informacyjny

Estończycy coraz bardziej popierają budowę elektrowni jądrowej SMR

Data dodania: piątek, 2 lutego 2024, autor: nuclear.pl

Ze styczniowego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Fermii Energia przez Kantar Emor wynika, że ​​69% Estończyków opowiedziało się za rozważeniem możliwości budowy w tym kraju małej elektrowni jądrowej SMR.

To najwyższy odsetek poparcia od rozpoczęcia badań prowadzonych od 2019 roku. Rekordowy jest także odsetek osób „zdecydowanie za” (39%), przekraczający tę wartość we wszystkich poprzednich badaniach.

Po raz pierwszy w Estonii uznano energię jądrową za preferowaną formę energii. Na pytanie „Jaki rozwój produkcji energii elektrycznej w Estonii popieracie, biorąc pod uwagę spadek jej produkcji z łupków bitumicznych?” 59% respondentów odpowiedziało, że popiera rozwój energetyki jądrowej w Estonii, 53% – energetyki wiatrowej, a 49% – energii słonecznej. Wzrosła także liczba osób, które dostrzegają potencjał w produkcji energii elektrycznej z łupków bitumicznych.

Za główne zalety rozwoju energetyki jądrowej respondenci uznali zapewnienie niezawodnych dostaw energii przy każdej pogodzie (65%) i niższe jej ceny (54%), a także rozwój gospodarczy (33%) i redukcję emisji gazów cieplarnianych (26%).

Jako główne wady wskazano problemy ze składowaniem odpadów (66%), ryzyko wypadku (51%) oraz brak specjalistycznej wiedzy na ten temat w Estonii (51%).

W ankiecie zadano także pytanie „Czy chcesz, aby parlament zagłosował za wprowadzeniem energetyki jądrowej i rozpoczęciem odpowiednich działań przygotowawczych w kraju?”, na które 61% odpowiedziało „tak”, 20% – „nie”, a 19% - „nie wiem”.

W badaniu wzięło udział 1155 osób. Fermi Energia od 2019 roku regularnie zleca badania postaw wobec wprowadzenia energetyki jądrowej w Estonii.


Podziel się z innymi


Komentarze