Serwis informacyjny

Polskie Elektrownie Jądrowe o postawch mieszkańców regionu lokalizacji

Data dodania: środa, 31 stycznia 2024, autor: nuclear.pl

Spólka Polskie Elektrownie Jądrowe przedstawiła wyniki badania „Postawy wobec energetyki jądrowej 2023”, przeprowadzonego w regionie lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej przez niezależną agencję badawcza PBS z Sopotu.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Badanie pokazało, że w 2023 roku wiedza na temat planów budowy elektrowni jądrowej w regionie lokalizacji jest powszechna. O takich planach słyszeli niemal wszyscy mieszkańcy gminy Choczewo (97 proc.) i 88 proc. mieszkańców powiatów lęborskiego, puckiego i wejherowskiego.

W ciągu roku poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji wśród mieszkańców gminy Choczewo pozostało na wysokim poziomie 67 proc. Poparcie dla budowy inwestycji wśród mieszkańców trzech powiatów rejonu lokalizacji inwestycji – wejherowskiego, puckiego i lęborskiego – wyniosło natomiast 66 proc.

W badanych trzech powiatach: wejherowskim, puckim i lęborskim aż 70 proc. respondentów zadeklarowało, że ich zdaniem energetyka jądrowa powinna być rozwijana w Polsce w najbliższych latach. 81 proc. badanych z gminy Choczewo uważa, że rozwój energetyki jądrowej zapewni dostęp do tańszej energii elektrycznej.

Mieszkańcy gminy Choczewo docenili również działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania lokalnych społeczności, które prowadzi spółka Polskie Elektrownie Jądrowe – 88 proc. ankietowanych uznało Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych za ważny dla ich regionu, przy czym co trzeci badany ocenił Program PWIS jako zdecydowanie ważny dla gminy.

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2023 roku metodą CAPI (wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo) na próbie 2807 mieszkańców powiatów w rejonie lokalizacji planowanej elektrowni (wejherowskiego - 1382, w tym w gminie Choczewo 600 osób, puckiego - 845 i lęborskiego - 580 osób).


Podziel się z innymi


Komentarze