Serwis informacyjny

Wojewoda Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy pierwszej polskiej EJ

Data dodania: czwartek, 26 października 2023, autor: nuclear.pl

Wojewoda Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej związanej z budową i eksploatacją Elektrowni Jądrowej Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Decyzja precyzyjnie określa m.in. granice terenu objętego wnioskiem, określenie lokalizacji konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów oraz wykaz nieruchomości lub ich części, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, na których planuje się zlokalizowanie inwestycji.

Jej uzyskanie poprzedzone było uzyskaniem pozytywnych opinii m.in od operatora systemu przesyłowego dotyczącej możliwości przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej.

Decyzja określa także warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, warunki ochrony przeciwpożarowej oraz wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Uzyskanie tej decyzji jest ważnym etapem na drodze do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej także wymaganego przez wojewodę. Osobnym postępowaniem objęte jest uzyskanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, wydawanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

fot. KPRM


Podziel się z innymi


Komentarze