Serwis informacyjny

Ukraina wprowadza procedurę oceny przedlicencyjnej technologii jądrowych

Data dodania: poniedziałek, 23 października 2023, autor: nuclear.pl

Ukraina przyjęła przepisy umożliwiające przeprowadzanie przez jej dozór jądrowy oceny przedlicencyjnej technologii jądrowych.

Od teraz Państwowa Komisja Regulacji Energetyki Atomowej (SNRIU) będzie mogła na wniosek inwestorów, operatorów lub dostawców technologii energetyki jądrowej przeprowadzać fakultatywną ocenę przedlicencyjną. Ocena ta nie będzie stanowiła części procesu licencyjnego i nie będzie miała wpływu na finalną decyzję dotycząca zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, pozwoli jednak zmniejszyć ryzyko inwestycyjne na wstępnych etapach projektów jądrowych.

Celem oceny przedlicencyjnej jest wczesna (przed rozpoczęciem budowy obiektu jądrowego) identyfikacja potencjalnych zagadnień problematycznych dotyczących projektu obiektu jądrowego oraz identyfikacja tych rozwiązań technologicznych, które mogą znacząco skomplikować lub uniemożliwić uzyskanie pozwolenia pod kątem przyszłej budowy obiektów jądrowych. W Polsce podobną rolę pełni „Ogólna opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotycząca planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej działalności wnioskodawcy”.

Głównym zadaniem oceny przedlicencyjnej jest potwierdzenie (biorąc pod uwagę stopień gotowości, zawartość i zakres dokumentacji technicznej przekazanej do oceny przedlicencyjnej), że podstawowe i ogólne zasady organizacyjno-techniczne bezpieczeństwa, wymagania krajowych norm i zasad bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego, wymagań i zaleceń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, poziomów odniesienia oraz zapisów dokumentów Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Dozorów Jądrowych.


Podziel się z innymi


Komentarze