Serwis informacyjny

Ruszył nabór gmin do lokalizacji nowego powierzchniowego składowiska odpadów nisko- i średnioaktywnych

Data dodania: poniedziałek, 21 sierpnia 2023, autor: nuclear.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowisa ogłosiło nabór gmin chętnych do zlokalizowania na swoim terenie nowego składowiska odpadów nisko- i średnioaktywnych.

Obecnie tego typu odpady są składowane w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) zlokalizowanym na terenie dawnego carskiego fortu w Różanie nad Narwią. KSOP powoli się zapełnia i w roku 2040 zostanie zamknięty. Powoduje to konieczność budowy Nowego składowiska powierzchniowego odpadów promieniotwórczych (NSPOP), które ma zostać uruchomione w roku 2033 i przyjmować odpady aż do roku 2152.

Budowa składowiska jest niezależna od Polskiego Programu Elektrowni Jądrowych – nie będzie do niego trafiać wypalone paliwo, a przede wszystkim odpady promieniotwórcze z zastosowań medycznych, naukowych i przemysłowych. W projekcie uwzględniono też miejsce na odpady nisko- i średnioaktywne z eksploatacji i likwidacji dwóch przyszłych polskich elektrowni jądrowych. Nie wiadomo, czy projekt uwzględni trzecią dużą elektrownię zlokalizowaną w Koninie oraz nieokreśloną liczbę reaktorów mniejszej mocy, któych budowę zapowiadają spółki skarbu państwa.

Składowisko głębokie odpadów promieniotwórczych (SGOP), do któego trafi wypalone paliwo, powstanie osobno, w innej lokalizacji. Nie są jeszcze znane ramy czasowe jego budowy, póki co wykonano pre-screening 44 struktur skalnych, w których istnieje potencjalna możliwość lokalizacji SGOP.

Zainteresowane gminy mogą zgłaszać się do 15 listopada 2023. Gmina, na której terenie znajdzie się składowisko otrzyma rocznie subwencję do budżetu w wysokości 400% dochodów z tytułu podatku od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, uzyskanych w roku poprzednim, nie więcej jednak niż 10,5 mln zł.

Wybór najlepszej lokalizacji do budowy składowiska nastąpi po uzyskaniu dla tej inwestycji akceptacji lokalnej społeczności oraz przeprowadzeniu badań geologicznych i geofizycznych, które pozwolą na ocenę przydatności tych terenów do realizacji inwestycji zgodnie z kryteriami sformułowanymi w ustawie Prawo atomowe.

Na ilustracji wizualizacja przekroju modułu do składowania fot. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych


Podziel się z innymi


Komentarze