Serwis informacyjny

GDOŚ: zakończono konsultacje transgraniczne z Austrią

Data dodania: piątek, 9 czerwca 2023, autor: nuclear.pl

Jak poinformowala w środę Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pomyślnie zakończono prowadzone w ostatnim czasie konsultacje transgraniczne dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

W czasie ostatniej sesji konsultacji polscy eksperci udzielili szczegółowych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania przedstawicieli strony austriackiej.

Po zapoznaniu się z przekazaną przez Polskę we wrześniu 2022 roku dokumentacją przedsięwzięcia (raport Espoo), Austria przesłała do Warszawy szereg pytań, których celem było doprecyzowanie niektórych kwestii. Wskazane zagadnienia zostały poddane przez stronę polską wnikliwej analizie. Wyjaśnień udzielono w pierwszej kolejności w formie pisemnej, a następnie, na prośbę Austrii, na spotkaniu bilateralnym.

Spotkanie odbyło się 1 czerwca 2023 roku w Warszawie. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowej Agencji Atomistyki oraz spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Strona austriacka była reprezentowana przez Federalne Ministerstwo Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii oraz Federalnej Agencji Środowiska (Umweltbundesamt). W obradach uczestniczyli również Wiedeński Rzecznik ds. Środowiska oraz ekspert zewnętrzny.

Celem spotkania prowadzonego w trybie artykułu 5. Konwencji z Espoo było omówienie potencjalnie znaczących oddziaływań planowanej elektrowni jądrowej na środowisko Austrii oraz ewentualnych działań dotyczących redukowania lub eliminowania tych oddziaływań. Dyskusja dotyczyła między innymi zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni jądrowej na wypadek zagrożeń zewnętrznych, a także postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Ponadto zainteresowanie strony austriackiej wzbudziły kwestie związane z budową geologiczną oraz aktywnością sejsmiczną i tektoniczną w obszarze planowanej inwestycji.

Podczas całodziennych obrad polscy eksperci udzielili merytorycznych i szczegółowych wyjaśnień na wszelkie pytania strony austriackiej. Kończąc spotkanie, strony ustaliły, że w najbliższym czasie uzgodnią treść protokołu stanowiącego podsumowanie konsultacji międzyrządowych pomiędzy Polską a Austrią, który zostanie następnie podpisany przez odpowiednich reprezentantów obu państw.

Konsultacje transgraniczne prowadzone są w oparciu o akt prawa międzynarodowego – konwencję z Espoo – i stanowią część postępowania, którego celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe w województwie pomorskim. Do wyników postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w tym uwag i wniosków zgłoszonych przez państwa biorące udział w postępowaniu, GDOŚ odniesie się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do tej pory konsultacje merytoryczne o charakterze transgranicznym pomyślnie zakończono z ośmioma państwami – Czechami, Estonią, Finlandią, Holandią, Łotwą, Węgrami, Niemcami, a ostatnio również ze Słowacją. Zakończenie konsultacji z Danią i Austrią nastąpi po podpisaniu protokołu przez obie strony.

Formalne zakończenie całych konsultacji transgranicznych nastąpi w momencie wydania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Źródło: GDOŚ


Podziel się z innymi


Komentarze