Serwis informacyjny

Memorandum pomorskich samorządowców w sprawie elektrowni jądrowej

Data dodania: czwartek, 11 maja 2023, autor: nuclear.pl

26 pomorskich samorządów: samorząd województwa pomorskiego, powiat wejherowski, pucki i lęborski oraz 22 gminy to sygnatariusze złożonego na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego memorandum w sprawie rządowego programu dla powiatu lęborskiego, wejherowskiego i puckiego w związku z planowaną budową elektrowni jądrowej.

Samorządowcy, którzy wczoraj poinformowali podczas specjalnej konferencji prasowej w Wejherowie o złożonym memorandum, wzywają w nim do pilnego rozpoczęcia kompleksowego dialogu na temat przygotowania procesu inwestycyjnego związanego z pierwszą w Polsce elektrownią jądrową.

Jak czytamy w komunikacie samorządu województwa pomorskiego tamtejsze "samorządy od lat konsekwentnie i z dużą otwartością podchodziły do perspektywy nowych inwestycji energetycznych w [...] regionie. Respektują też wyłączność kompetencji Rządu RP zarówno w kształtowaniu polityki energetycznej państwa, jak i podejmowaniu decyzji w zakresie strategicznych inwestycji. Jednak z uwagi na fakt, iż budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce będzie ogromnym wyzwaniem infrastrukturalnym i logistycznym, skala tych przedsięwzięć – ich oddziaływanie, ingerencja w przestrzeń oraz wpływ na sposób funkcjonowania lokalnych społeczności – będą bezprecedensowe."

Trwający od kilkunastu lat i planowany na kolejne minimum 12 lat proces przygotowań i budowy elektrowni jądrowej stanowi niezmiernie istotne wyzwanie dla gmin, powiatów i całego województwa. Dlatego, konieczne jest w ich opinii, zachowanie równowagi pomiędzy dotychczasową atrakcyjnością osiedleńczą czy turystyczną a przekształceniami związanymi z budową i eksploatacją siłowni.

– W celu zniwelowania negatywnych konsekwencji wynikających z trwających działań, jak również z opóźnieniami należy przyjąć Strategiczny Program Rządowy, który byłby komplementarny do planowanego przez rząd programu wsparcia finansowego tylko dla inwestycji infrastrukturalnych planowanych wprost na potrzeby elektrowni jądrowej – podkreślali samorządowcy.

Ponadto, w ramach programu byłyby koordynowane i wspierane działania związane z rozwojem i wykorzystaniem infrastruktury samorządowej, niezbędnej do funkcjonowania lokalnych społeczności w cieniu trwającej budowy elektrowni. I o takim właśnie programie mówią pomorscy samorządowcy w podpisanym memorandum.

Działania, o których mowa w memorandum podzielono na pięć działów. Są to: dostępność drogowa, rozwój gospodarczy, edukacja i rozwój zasobów ludzkich, warunki życia i atrakcyjność osiedleńcza oraz infrastruktura elektroenergetyczna.

fot. UMWP


Podziel się z innymi


Komentarze