Serwis informacyjny

Rusza II edycja Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

Data dodania: środa, 5 kwietnia 2023, autor: ppej.pl

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ogłosiła rozpoczęcie naboru wniosków do II edycji Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Jego celem jest wsparcie regionu objętego wpływem inwestycji realizowanej przez spółkę, budowanie i umacnianie partnerskich relacji z osobami i podmiotami w tym regionie poprzez wsparcie wartościowych i istotnych dla nich inicjatyw oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie energetyki jądrowej.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych jest kontynuacją realizowanego w latach 2015 - 2021 Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. W nowej, zmienionej formule, rozszerzono grupę możliwych wnioskodawców i znacznie usprawniono proces obsługi wniosków, podpisywania umów oraz rozliczania projektów.

O wsparcie mogą ubiegać się wnioski dotyczące projektów z takich obszarów jak: nauka i edukacja, ochrona środowiska naturalnego, turystyka, bezpieczeństwo, infrastruktura lokalna, inicjatywy społeczne i charytatywne, kultura oraz sport. W ubiegłorocznej, pilotażowej edycji, Polskie Elektrownie Jądrowej wsparły 60 projektów na łączną kwotę ok. 2,3 mln zł. Beneficjentami były przede wszystkim sołectwa, gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, Ochotnicze Straże Pożarne, placówki oświatowe, sportowe, kulturalne, świetlice środowiskowe, Koła Gospodyń Wiejskich, czy inne podmioty lub organizacje działające na terenie wokół realizowanej inwestycji. W tegorocznej edycji Programu, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe planuje przeznaczyć na wsparcie inicjatyw społecznych kolejne 2,3 mln zł.

- Dialog, współpraca z mieszkańcami i wsparcie lokalnych inicjatyw, służących rozwojowi regionu wokół planowanej inwestycji oraz działalność edukacyjna, to najważniejsze cele społeczne, jakie stawia sobie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Realizując już od 8 lat nasze programy prospołeczne na tym terenie, widzimy, że odpowiadamy na realne potrzeby mieszkańców, władz lokalnych i organizacji pozarządowych. Dzięki Programowi Wsparcia Inicjatyw Społecznych powstają nowe inwestycje, rozbudowywane i doposażanie są placówki oświatowe, ochrony zdrowia, kulturalne i, co istotne, zwiększa się bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Od 2015 roku pomogliśmy zrealizować prawie 200 inicjatyw, zgłoszonych przez mieszkańców i lokalne władze samorządowe, przekazując na wsparcie tych działań blisko 15 mln złotych. W tym roku czekamy na kolejne pomysły i zapraszamy do składania wniosków – powiedział Łukasz Młynarkiewicz, p.o. Prezesa Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

PWIS skierowany jest do jednostek samorządu znajdujących się na obszarze terytorialnym objętym Programem, a także organizacji lub jednostek posiadających osobowość prawną lub nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działania na tym terenie.

Nabór wniosków sponsoringowych będzie trwał do 30 sierpnia 2023 roku, natomiast wniosków o udzielenie darowizn do 31 grudnia 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat Programu i składania wniosków można uzyskać w Lokalnych Punktach Informacyjnych spółki w Choczewie, Gniewinie i Krokowej, gdzie zorganizowane zostaną m.in. dyżury informacyjne w tej sprawie.

Źródło: PEJ


Podziel się z innymi


Komentarze