Serwis informacyjny

PGE i ZE PAK ze zgodą UOKiK na utworzenie spółki celowej

Data dodania: czwartek, 30 marca 2023, autor: nuclear.pl

Polska Grupa Energetyczna poinformowała wczoraj, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie przez PGE i ZE PAK spółki, której zadaniem będzie przygotowanie procesu do budowy planowanej w Pątnowie elektrowni jądrowej.

- Dzięki pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów możemy przystąpić do kolejnej fazy projektu budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. W ciągu najbliższych tygodni formalnie powołamy spółkę i ogłosimy skład Rady Nadzorczej i zarządu wskazany przez PGE i ZE PAK. Od tego moment spółka będzie realizowała zadania przygotowawcze do budowy elektrowni oraz będzie reprezentowała polskich partnerów w rozmowach z koreańskim KHNP - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

- Cieszę się z decyzji UOKiK. Dzięki temu możemy szybko i sprawnie podejmować kolejne działania związane z budową elektrowni jądrowej w Pątnowie. Każda taka szybka i skuteczna decyzja jest kluczowa dla Polski i jej mieszkańców, bo przybliża nas produkcji czystej, taniej i stabilnej energii - powiedział Zygmunt Solorz, Przewodniczący Rady Nadzorczej i większościowy akcjonariusz ZE PAK.

8 marca 2023 roku, dzień po podpisaniu wstępnego porozumienia spółki złożyły do UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację. Uzyskanie zgody prezesa UOKiK było niezbędne do utworzenia przez obie firmy spółki celowej, której zadaniem będzie reprezentowanie polskiej strony w projekcie budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim.

Wstępne porozumienie zakłada, że PGE i ZE PAK będą posiadać w spółce po 50 proc. akcji, podejmując decyzje na zasadzie konsensusu. Członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu, natomiast, jeden z Członków Rady Nadzorczej wskazany przez ZE PAK, będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.


Podziel się z innymi


Komentarze