Serwis informacyjny

Zmiany w zarządzie Polskich Elektrowni Jądrowych

Data dodania: sobota, 18 marca 2023, autor: nuclear.pl

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskich Elektrowni Jądrowych odwołało wczoraj z Zarządu Spółki dotychczasowego Prezesa Zarządu, Pana Tomasza Stępnia i jednocześnie powierzyło pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu dotychczasowemu Wiceprezesowi Spółki, Panu dr. Łukaszowi Młynarkiewiczowi.

Pan dr Łukasz Młynarkiewicz został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PEJ z dniem 15 grudnia 2022 roku. Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym oraz wykładowcą akademickim. Rozprawę doktorską poświęcił instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Dyplomant International School of Nuclear Law – programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytetu w Montpellier.

Przed powołaniem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Pan Młynarkiewicz pełnił od września 2019 roku do grudnia 2022 roku funkcję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Jako szef PAA dr Łukasz Młynarkiewicz był również Pierwszym Zastępcą Gubernatora RP w Radzie Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na okres kadencji 2020-2022. Pełnił także funkcje przedstawiciela RP w: Europejskiej Grupie Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG), Komitecie ds. Działalności Dozoru Jądrowego Agencji Energii Jądrowej (NEA/OECD), Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA) oraz Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA).

Pan Łukasz Młynarkiewicz był także Dyrektorem Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie odpowiadał za koordynację odwoławczych postępowań środowiskowych dla kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju.

Jest on także Przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Energii Jądrowej (INLA) oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej.


Podziel się z innymi


Komentarze