Serwis informacyjny

PEJ złożył do PAA wniosek w sprawie klasyfikacji systemów bezpieczeństwa

Data dodania: poniedziałek, 13 marca 2023, autor: nuclear.pl

Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły dziś do PAA wniosek w sprawie klasyfikacji systemów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej planowanej na Pomorzu.

Elektrownia jądrowa AP1000, fot. Westinghouse Nuclear
Elektrownia jądrowa AP1000, fot. Westinghouse Nuclear

Na podstawie tego wniosku Prezes PAA sporządzi ogólną opinię, która oceni planowane przez PEJ rozwiązania organizacyjno-techniczne dotyczące systemów bezpieczeństwa oraz elementów konstrukcji i wyposażenia zastosowanych w projekcie reaktora AP1000 firmy Westinghouse Electric Company.

- Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu ma dla spółki kluczowe znaczenie. Dlatego też prowadzimy stały dialog z Państwową Agencją Atomistyki, która pełni rolę regulatora w zakresie przestrzegania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Opinia Prezesa PAA, którą uzyskamy w toku podjętego procesu pomoże nam dostosować proponowane rozwiązania techniczne i biznesowe, tak aby zagwarantować najwyższe możliwe standardy niezawodności działania planowanej elektrowni – podkreślił Łukasz Młynarkiewicz, wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

W toku opiniowania Prezes PAA może wskazać, które z rozwiązań zaplanowanych przez inwestora będą wymagać przeprowadzenia dodatkowych analiz, aby były one zgodne z polskim prawem. Zweryfikowana zostanie również zgodność metodyki zaproponowanej przez PEJ z wymaganiami nałożonymi przez ustawę Prawo atomowe oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego. Oba te dokumenty przedstawiają regulacje, które należy uwzględnić w trakcie określania klasy bezpieczeństwa danego systemu, elementu konstrukcji oraz wyposażenia obiektu jądrowego.

Klasyfikacja bezpieczeństwa służy identyfikacji systemów oraz urządzeń, które odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa jądrowego. Określa również wymogi jakościowe stawiane im podczas projektowania, produkcji, testowania oraz nadzoru w całym cyklu życia obiektu jądrowego. Dla każdego z systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego określona jest odpowiednia klasa bezpieczeństwa. Jest ona uzależniona od stopnia znaczenia tych systemów dla
zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej elektrowni jądrowej. Każdą klasę cechują konkretne wymagania jakościowe dotyczące m.in. niezawodności oraz wytrzymałości poszczególnych urządzeń. Im wyższa jest klasa bezpieczeństwa, tym bardziej rygorystyczne są warunki stawiane zakwalifikowanym do niej elementom.

Uzyskana opinia Prezesa PAA pomoże zidentyfikować obszary planowanych rozwiązań, które wymagają przeprowadzenia dalszych prac oraz zmian, w celu zagwarantowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz niezawodności funkcjonowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Złożony 13 marca 2023 roku wniosek ws. klasyfikacji bezpieczeństwa jest drugim tego typu pismem przekazanym do Prezesa PAA w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym elektrowni. We wrześniu 2022 roku spółka PEJ złożyła do Prezesa PAA wniosek o uzyskanie ogólnej opinii dla zaproponowanego zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa projektowanych elektrowni jądrowych, który
jest obecnie analizowany.

Będące częścią tych prac przeprowadzenie odpowiednich analiz bezpieczeństwa i opracowanie klasyfikacji systemów, elementów konstrukcji oraz wyposażenia elektrowni jądrowej jest niezbędne do ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Dokumentacja przygotowywana przez spółkę, we
współpracy z Westinghouse Electric Company, będzie elementem wniosku w tej sprawie.


Podziel się z innymi


Komentarze