Serwis informacyjny

30-lecie nowej edycji Postępów Techniki Jądrowej

Data dodania: poniedziałek, 23 stycznia 2023, autor: nuclear.pl

Dziś w Warszawie w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej odbyła się uroczystość 30-lecia nowej edycji Postępów Techniki Jądrowej. Czasopismo to jest kwartalnikiem popularno-naukowym wydawanym od 1957 roku (najpierw jako Postępy Techniki Reaktorowej).

Na jego łamach publikowane są artykuły i doniesienia z zakresu najogólniej rozumianej problematyki atomistyki. Tematyka ta obejmuje rozwój badań w dziedzinie fizyki i chemii jądrowej, metody badawcze, aparaturę jądrową, zastosowania metod i aparatury jądrowej w biologii, geologii, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie.

Dużo miejsca poświęca się czasopiśmie energetyce jądrowej i różnym jej aspektom, zwłaszcza ochronie radiologicznej i bezpieczeństwu jądrowemu. Publikowane są również informacje o bieżących wydarzeniach z zakresu atomistyki, w tym informacje o postępach prac prowadzonych w ramach realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.

Wydawcą periodyku Postępy Techniki Jądrowej jest Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Patronat nad jego wydawaniem sprawuje Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Redaktorem naczelnym czasopisma był przez ostatnie lata dr Stanisław Latek.


Podziel się z innymi


Komentarze