Serwis informacyjny

Dr Łukasz Młynarkiewicz nowym wiceprezesem w Polskich Elektrowniach Jądrowych

Data dodania: czwartek, 15 grudnia 2022, autor: nuclear.pl

Jak poinformowały Polskie Elektrownie Jądrowe, spółka odpowiedzialna za przygotowanie, w ramach programu PEJ, inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+, z dniem dzisiejszym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki objął Pan dr Łukasz Młynarkiewicz.

Łukasz Młynarkiewicz jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym oraz wykładowcą akademickim. Rozprawę doktorską poświęcił instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Dyplomant International School of Nuclear Law – programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytetu w Montpellier.

Przed powołaniem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych dr Młynarkiewicz pełnił od września 2019 roku funkcję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Był również Pierwszym Zastępcą Gubernatora RP w Radzie Gubernatorów MAEA na okres kadencji 2020-2022. Pełnił także funkcje przedstawiciela RP w: Europejskiej Grupie Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego ENSREG, Komitecie ds. Działalności Dozoru Jądrowego Agencji Energii Jądrowej NEA/OECD, Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego HERCA oraz Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych WENRA. Pan Łukasz Młynarkiewicz był także Dyrektorem Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w GDOŚ, gdzie odpowiadał za koordynację odwoławczych postępowań środowiskowych dla kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju, a także postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów strategii, planów lub przedsięwzięć.

Jak podano w komunikacie dr Młynarkiewicz posiada istotne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i realizacji postanowień umów wielostronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji z Espoo oraz z Aarhus. Jest on także Przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Energii Jądrowej (INLA) oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Autor licznych publikacji naukowych, w tym z zakresu prawa energetyki jądrowej, prawa oraz postępowania administracyjnego.


Podziel się z innymi


Komentarze