Serwis informacyjny

Posiedzenie Rady Gubernatorów MAEA

Data dodania: środa, 14 września 2022, autor: nuclear.pl

W Wiedniu od poniedziałku, 12 września do piątku, 16 września obraduje Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Przedstawiciele 35 państw członkowskich omawiają m.in. stan bezpieczeństwa jądrowego w Ukrainie.

Flaga MAEA, fot. IAEA
Flaga MAEA, fot. IAEA

Polskę reprezentują Ambasador Dominika Krois, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu oraz dr Łukasz Młynarkiewicz, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Obrady otworzył Dyrektor Generalny MAEA Rafael M. Grossi, który mówił m.in. o rozpoczętych konsultacjach w sprawie utworzenia strefy ochronnej wokół Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Jak poinformował PAA ukraiński dozór jądrowy SNRIU obecnie wszystkie reaktory w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej są wyłączone i nie produkują energii elektrycznej. Zapewnione jest jednak połączenie z zewnętrzną linią zasilania. W przypadku wystąpienia braku dostaw prądu z zewnątrz obiekt w Zaporożu dysponuje wewnętrznym zasilaniem – to m.in. akumulatory oraz agregaty diesla.

W związku z sytuacją w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Polsce nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi ani dla środowiska naturalnego. PAA stale monitoruje sytuację radiacyjną kraju. Wskazania przyrządów pomiarowych są w normie.

Rada Gubernatorów spotyka się regularnie kilka razy w roku. W jej skład wchodzi 35 przedstawicieli wybranych spośród 177 państw członkowskich. Do zadań Rady należą przede wszystkim analizy sprawozdań finansowych, programów ramowych i budżetu MAEA. Rozpatrywane są także wnioski o członkostwo w Agencji, zatwierdzane standardy bezpieczeństwa MAEA oraz porozumienia dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych. Polska jest członkiem Rady Gubernatorów w kadencji 2020 – 2022. Poprzez udział w pracach Rady nasi przedstawiciele mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.


Podziel się z innymi


Komentarze