Serwis informacyjny

Polscy eksperci PAA i UDT zapoznają się z amerykańską technologią jądrową

Data dodania: czwartek, 21 kwietnia 2022, autor: nuclear.pl

Przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki oraz Urzędu Dozoru Technicznego uczestniczą w trzymiesięcznych programach stażowych (OJT – on-the-job training) w Stanach Zjednoczonych. Celem wyjazdu jest wzmocnienie zaplecza ekspertów i inspektorów, którzy będą brali udział w procesie nadzoru budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce.

Zespół złożony z sześciu polskich ekspertów zapoznaje się z amerykańską technologią jądrową. W ramach stażu polscy specjaliści będą m.in. obserwowali postęp prac budowlanych oraz testy rozruchowe na budowie Elektrowni Jądrowej Vogtle 3 i 4 w Waynesborgo w Georgii.

W trakcie programu stażowego uczestnicy będą wykonywać czynności pod bezpośrednim nadzorem eksperta merytorycznego Komisji Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych (US NRC).

Zespół odbędzie także specjalistyczne szkolenie w Ośrodku Szkolenia Technicznego NRC w Chattanooga, Tennessee. Uczestnicy programu będą mieli okazję zapoznać się z procesem licencjonowania, nadzoru budowy reaktora jądrowego oraz doświadczeniami NRC z budowy innych obiektów jądrowych.

– Jako Państwowa Agencja Atomistyki od 40 lat dbamy o bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w kraju. Kontrolujemy obiekty i instalacje jądrowe oraz blisko 7500 działalności, które wykorzystują promieniowanie jonizujące w medycynie, nauce czy pracach badawczych – stwierdził dr Łukasz Młynarkiewicz, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

– Z Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych (US NRC) współpracujemy już od ponad 12 lat. Teraz, w związku z przygotowaniami do realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej i bardzo odpowiedzialnej roli jaką pełnimy w tym procesie, kontynuujemy wzmacnianie naszych kompetencji – dodał Prezes PAA.

– Urząd Dozoru Technicznego odpowiada za bezpieczeństwo technologiczne największych polskich elektrowni i elektrociepłowni, wspierając w ten sposób politykę energetyczną kraju. Projekt elektrowni jądrowej wymaga od nas stałego kształcenia kadr, które w przyszłości zapewnią pełne bezpieczeństwo tego typu obiektów – powiedział Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

- UDT w zakresie bezpieczeństwa technologicznego ma unikalne kompetencje na polskim rynku. Pod naszym dozorem jest ponad półtora miliona urządzeń - dodał prezes UDT.

Wizyta w USA jest jednym z elementów szerokiej współpracy pomiędzy PAA i UDT, której celem jest przygotowanie kompetencyjne do zapewnienia właściwego dozoru jądrowego i technicznego nad budową polskiej elektrowni jądrowej, bez względu na to, w jakiej technologii zostanie ona wybudowana. Program stażowy w USA realizowany jest we współpracy z Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych oraz przy wsparciu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.


Podziel się z innymi


Komentarze