Serwis informacyjny

Podpisano umowę na realizację prac przygotowawczych do likwidacji składowiska w Mejszagole na Litwie

Data dodania: wtorek, 12 kwietnia 2022, autor: nuclear.pl

W dniu 5 kwietnia Ignalińska Elektrownia Jądrowa po zakończonym przetargu publicznym podpisała z firmą Ekobana umowę na realizację prac przygotowawczych do rozbiórki składowiska odpadów promieniotwórczych w Mejszagole.

Zakres prac realizowanych przez Wykonawcę będzie obejmował budowę i montaż konstrukcji tymczasowych, które są niezbędne do przygotowania się do usuwania odpadów ze składowiska. W ramach prac powstanie niezbędna infrastruktura i będą montowane tymczasowe konstrukcje z profili aluminiowych pokryte wielowarstwowymi panelami, w której zainstalowane będą systemy wentylacyjne, kontroli radiacyjnej, oświetlenia, instalacje sygnalizacji pożaru i inne.

Zgodnie z oczekiwaniami Wykonawca będzie musiał zrealizować prace do połowy drugiego kwartału 2023 roku. Wykonawca będzie musiał przygotować projekt wykonawczy, zapewnić niezbędny sprzęt do wydobywania odpadów radioaktywnych, sprzęt monitorujący promieniowanie, a także wziąć udział w testach "zimnych" i "gorących". Same prace związane z rozbiórką i wydobyciem odpadów radioaktywnych będą prowadzone przez pracowników Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej.

Testy na zimno zweryfikują działanie systemów i urządzeń bez użycia materiałów radioaktywnych, a testy na gorąco będą przeprowadzane przy użyciu materiałów radioaktywnych. Po testach zostaną przygotowane raporty dla litweskiego urzędu dozoru jądrowego VATESI (lt. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija).

Składowisko Mejszagoła powstało w 1963 roku i gromadziło odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku wykorzystania materiałów i źródeł promieniotwórczych w przemyśle, medycynie i nauce. W 1989 roku zdecydowano się na zamknięcie składowiska, ponieważ nie spełniało ono współczesnych wymagań środowiskowych.

W dniu 15 grudnia 2016 roku podpisano umowę z Agencją Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA) w sprawie realizacji projektu likwidacji składowiska w Mejszagole. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Spójności Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Zakłada się, że odpady zostaną wydobyte przed końcem 2024 roku.


Podziel się z innymi


Komentarze