Serwis informacyjny

Dyrektor MAEA z wizytą na Ukrainie

Data dodania: środa, 30 marca 2022, autor: nuclear.pl

Rafael Mariano Grossi, Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, udał się na Ukrainę, gdzie bierze udział w rozmowach z wyższymi urzędnikami rządowymi na temat planowanego przez MAEA udzielenia pilnej pomocy technicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektów jądrowych w kraju i zapobieżenia ryzyku awarii, która mogłaby zagrozić ludziom i środowisku.

Celem wizyty Dyrektora Generalnego jest zainicjowanie szybkiego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ukraińskich obiektów jądrowych. Obejmie to wysłanie ekspertów MAEA do najważniejszych obiektów oraz wysyłkę niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony, w tym sprzętu monitorującego i awaryjnego.

- Konflikt zbrojny naraża ukraińskie elektrownie jądrowe i inne obiekty z materiałami radioaktywnymi na bezprecedensowe niebezpieczeństwo. Musimy podjąć pilne działania, aby upewnić się, że mogą one nadal działać bezpiecznie i pewnie oraz zmniejszyć ryzyko awarii jądrowej, która może mieć poważny wpływ na zdrowie i środowisko zarówno na Ukrainie, jak i poza nią - powiedział dyrektor generalny Grossi.

Podczas wizyty w tym tygodniu dyrektor generalny uda się do jednej z ukraińskich elektrowni jądrowych.

MAEA opracowała konkretne i szczegółowe plany pomocy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony dla ukraińskich obiektów jądrowych, które obejmują piętnaście reaktorów jądrowych w czterech elektrowniach, a także elektrownię jądrową w Czarnobylu, gdzie po awarii w 1986 roku znajdują się obiekty gospodarowania odpadami promieniotwórczymi. Pomoc techniczna MAEA ułatwi również dalsze prowadzenie działań ochronnych na Ukrainie zgodnie z celem agencji nieproliferacji.

Od początku konfliktu dyrektor generalny Grossi wyrażał głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ukraińskich obiektów jądrowych. Podkreślił zaangażowanie i gotowość MAEA do pomocy w zapewnieniu przestrzegania siedmiu niezbędnych filarów zapewniających bezpieczeństwo i ochronę. W ostatnich tygodniach kilka z nich – w tym fizyczna integralność obiektów, zdolność personelu operacyjnego do pracy bez nadmiernej presji oraz dostęp do zasilania obiektów – zostało poważnie zagrożonych.

- Było już kilka bliskich rozmów. Nie możemy sobie pozwolić na utratę więcej czasu. Ten konflikt już powoduje niewyobrażalne ludzkie cierpienie i zniszczenie. Wiedza i zdolności MAEA są potrzebne, aby zapobiec temu, aby nie doprowadziła ona również do awarii jądrowej - powiedział Grossi.


Podziel się z innymi


Komentarze