Serwis informacyjny

Szwajcaria: wyniki sondażu na temat stosunku ludności do energetyki jądrowej

Data dodania: czwartek, 10 marca 2022, autor: nuclear.pl

Jak informuje portal World Nuclear News, w Szwajcarii opublikowano wyniki sondażu na temat stosunku ludności do energetyki jądrowej. Sondaż przeprowadziła szwajcarska pracownia DemoSCOPE na zlecenie Szwajcarskiego Forum Jądrowego na terenie niemiecko- i francuskojęzycznej części kraju w dniach 16-28 lutego. Jak podkreślono, 96% spośród 1219 respondentów udzieliło odpowiedzi jeszcze przed napaścią Rosji na Ukrainę.

Wyniki wskazują na to, że grupy zwolenników i przeciwników energii jądrowej w Szwajcarii są niemal równe, z niewielką przewagą zwolenników. 44% respondentów uznała, że energetyka jądrowa powinna, obok źródeł odnawialnych, stanowić element szwajcarskiego miksu energetycznego; przeciwną opinię wyraziło 43% uczestników badania. 87% zwolenników uzasadniło swoją opinię troską o bezpieczeństwo energetyczne a 42% dążeniem do spełnienia celów klimatycznych.

Osobne pytanie dotyczyło konkretnie budowy nowych elektrowni jądrowych, która nie jest możliwa na podstawie obowiązującego obecnie w Szwajcarii prawa. 45% respondentów opowiedziało się za utrzymaniem zakazu, podczas gdy 49% uznało, że należałoby ogólny zakaz zastąpić podejmowaniem osobnych decyzji w sprawie konkretnych inwestycji.

– Wyniki sondażu dowodzą zachodzącego przewartościowania postaw i podważają twierdzenia krytyków, iż przyszłe wykorzystanie energii jądrowej nie zostanie zaakceptowane przez ludność Szwajcarii – komentuje prezes Szwajcarskiego Forum Jądrowego Hans-Ulrich Bigler. – W obliczu niepewności dostaw energii oraz ambitnych celów klimatycznych naszego kraju, wysoki poziom akceptacji społecznej jest zrozumiały i nie powinien być ignorowany. Potrzebujemy polityki energetycznej otwartej na wszelkie technologie – takiej, która rzecz jasna weźmie pod uwagę energię jądrową.

W chwili obecnej w Szwajcarii pracują trzy elektrownie jądrowe z czterema blokami uruchamianymi w latach 1969-1984, których udział w krajowej produkcji wynosi około 35%. Resztę zapotrzebowania niemal w całości zaspokaja energetyka wodna, co powoduje, że Szwajcaria jest jednym z nielicznych krajów wysokorozwiniętych z praktycznie całkowicie bezemisyjną energetyką.

Przyjęta w ubiegłej dekadzie polityka energetyczna zakłada jednak stopniowe odejście od energii jądrowej. Ponieważ potencjał do wykorzystania hydroenergetyki jest już praktycznie całkowicie wykorzystany, nowa polityka zakłada budowę innych źródeł odnawialnych oraz wspierających je instalacji opartych o paliwa kopalne oraz zwiększenie roli importu energii.

Na zdjęciu Elektrownia Jądrowa Leibstadt. Jest to najnowszy szwajcarski obiekt tego typu. Instalacja uruchomiona została w 1984 roku i posiada pojedynczy blok z reaktorem wodnym wrzącym GE BWR/6. Aktualnie moc znamionowa netto bloku wynosi 1220 MW (wobec projektowych 960 MW).

fot. Władysław Sojka via Wikipedia


Podziel się z innymi


Komentarze