Serwis informacyjny

US NRC uchyla decyzję przedłużającą eksploatację EJ Turkey Point do 80 lat

Data dodania: sobota, 26 lutego 2022, autor: nuclear.pl

Amerykański dozór jądrowy NRC podjął nietypową decyzję o uchyleniu wcześniej wydanego długoterminowego zezwolenia na dalszą eksploatację Elektrowni Jądrowej Turkey Point.

Chodzi o decyzję z 2019 roku, kiedy dozór wydał bezprecedensową zgodę na eksploatację dwóch bloków tej instalacji aż do lipca 2052 roku (dla bloku nr 3) i kwietnia 2053 roku (dla bloku nr 4) – czyli łącznie 80-letnią. Decyzja ta została jednak oprotestowana przez szereg skarg organizacji antyatomowych. To właśnie ich skargi wskazano teraz jako podstawę do uchylenia wcześniej wydanego pozwolenia.

Dwa bloki EJ Turkey Point (obecnie po 829 MW brutto) uruchomiono w latach 1973-1974. Oryginalne posiadały one zezwolenie na eksploatację 40-letnią, zgodnie z projektowym resursem. W 2002 roku NRC wydała zgodę na przedłużenie pracy instalacji o 20 lat, tj. do lat 2032-2033. To zezwolenie pozostaje w mocy, uchylono natomiast decyzję dotyczącą dalszego okresu.

Podstawą merytoryczną zmiany stanowiska NRC jest podniesiony w skargach fakt, że rozpatrując w roku 2019 wniosek o przedłużenie zezwolenia, dozór oparł się o analizę oddziaływania na środowisko opracowaną podczas poprzedniego procesu licencyjnego, tj. na przełomie stuleci. Skarżący decyzję podnosili, że ocena ta nie uwzględnia w wystarczającym stopniu zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Nie jest natomiast kwestionowana techniczna zdolność instalacji do długiej pracy.

Ponieważ w mocy pozostaje zezwolenie na eksploatację do wczesnych lat 30., nowa decyzja NRC nie rodzi żadnych natychmiastowych skutków dla operatora. Co zaś się tyczy dalszej pracy, NRC nakazała operatorowi przeprowadzenie ponownej analizy oddziaływania instalacji na środowisko. Zostanie ona następnie zweryfikowana przez dozór i poddana konsultacjom publicznym. Dopiero wtedy NRC zadecyduje, czy zgodzić się na eksploatację elektrowni do połowy stulecia.

Na zdjęciu Elektrownia Turkey Point (fot. US NRC/FPL)


Podziel się z innymi


Komentarze