Serwis informacyjny

Posiva opracuje kryteria bezpieczeństwa budowy litewskiego składowiska geologicznego

Data dodania: sobota, 29 stycznia 2022, autor: nuclear.pl

Ignalińska Elektrownia Jądrowa poinformowała o podpisaniu umowy z fińską firmą Posiva Solutions na przygotowanie ogólnych kryteriów bezpieczeństwa dla budowy głębokiego składowiska odpadów radioaktywnych na Litwie.

Posiva, która wygrała ogłoszony 10 marca 2021 roku przetarg, przeprowadzi ogólną ocenę bezpieczeństwa litewskich formacji geologicznych potencjalnie nadających się do instalacji składowiska geologicznego oraz przygotuje ogólne kryteria jego budowy na Litwie.

W ramach świadczonych usług omówione zostaną zasady, które zapewnią bezpieczeństwo umieszczania w składowisku wypalonego paliwa jądrowego i długożyciowych odpadów promieniotwórczych, przedstawiona zostania metodyka długoterminowej oceny bezpieczeństwa oraz metody, oprogramowanie i dane, które będą wykorzystywane w opracowaniach.

W ramach umowy zostanie określony wstępny skład radionuklidów, jego aktywność i inne właściwości strumieni odpadów promieniotwórczych, identyfikacja cech, zdarzeń i procesów (ang. Features, Events, Processes, FEPs) związanych z prawidłowym funkcjonowaniem sładowiska, omówione zostaną wymagania bezpieczeństwa oraz zasady transportu i umieszczania odpadów, wpływ na środowisko oraz scenariusze rozwoju składowiska.

Po opracowaniu ogólnych kryteriów bezpieczeństwa budowy składowiska geologicznego, na podstawie tych i innych przygotowanych kryteriów (kryteria geologiczne, społeczno-gospodarcze) zostanie przeprowadzona wstępna kompleksowa ocena przydatności potencjalnych obszarów Litwy do budowy takiego składowiska, a najbardziej odpowiednie obszary zostaną wyznaczone za priorytetowe.

Umowa weszła w życie 21 stycznia 2022 roku a jej okres obowiązywania wynosi 12 miesięcy.

Należy pamiętać, że miejsce budowy składowiska odpadów jądrowych na Litwie zostanie wybrane w przyszłości, na przeprowadzonych w przyszłości kolejnych niezbędnych analiz bezpieczeństwa. W miarę pojawiania się nowych informacji analiza będzie rewidowana do momentu wybrania najbardziej odpowiedniego miejsca składowania.


Podziel się z innymi


Komentarze