Serwis informacyjny

MAEA wydała dokument określający zakres postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2022, autor: nuclear.pl

MAEA wydała dokument "IAEA: Status and Trends in Spent Fuel and Radioactive Waste Management, Nuclear Energy Series, 2022", w którym dokonano przeglądu obecnego stanu i trendów w zarządzaniu wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Wydawnictwo to wspólny projekt MAEA, Komisji Europejskiej i Agencji Energii Jądrowej OECD, przy udziale organizacji przemysłu jądrowego World Nuclear Association, którego celem jest konsolidacja i uzupełnienie informacji zebranych różne inicjatywy na całym świecie.

Celem serii jest stworzenie wiarygodnej publikacji, która systematycznie i okresowo podsumowuje światowy stan i trendy programów i inwentaryzacji dotyczących postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Pierwsza z serii została opublikowana w styczniu 2018 roku i obejmowała sytuację do końca grudnia 2013 roku. Obecne wydanie jest drugim i obejmuje sytuację do końca grudnia 2016 roku.

Publikacja zawiera przegląd aktualnych światowych wykazów wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, aktualnych ustaleń dotyczących gospodarowania nimi oraz przyszłych planów ich ostatecznego unieszkodliwiania, w stosownych przypadkach.

Zużyte paliwo jest wytwarzane wyłącznie w państwach, w których działają elektrownie jądrowe lub reaktory badawcze, natomiast odpady promieniotwórcze są wytwarzane we wszystkich państwach produkujących lub wykorzystujących materiały radioaktywne, na przykład w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych oraz w jądrowym cyklu paliwowym.

Publikacja będzie aktualizowana w regularnych odstępach czasu, zgodnie z harmonogramem sprawozdawczości Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Dokument zestawia ilości wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, które obecnie istnieją oraz analizuje prognozy na nadchodzące dziesięciolecia.

Omówiono również istotne trendy i odpowiadające im wyzwania w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Dokument został wydany w języku angielskim i jest dostępny za darmo na stronie MAEA.


Podziel się z innymi


Komentarze