Serwis informacyjny

Raport MAE na temat kanadyjskiej polityki energetycznej

Data dodania: czwartek, 13 stycznia 2022, autor: nuclear.pl

Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała dziś o opublikowaniu raportu na temat kanadyjskiej polityki energetycznej. Raporty tego rodzaju dotyczące krajów członkowskich MAE są wydawane regularnie od roku 1976. Zawierają one zarówno analizę stanu istniejącego i istniejących planów, jak i rekomendacje specjalistów Agencji.

Jak zauważył w przedmowie Dyrektor Wykonawczy MAE Dr Fatih Birol, „Kanadyjski sektor elektroenergetyczny jest jednym z najczystszych na świecie, w dużej mierze dzięki dominującej roli energetyki wodnej oraz ważnej roli energetyki jądrowej”. Mimo to, Kanada nadal stawia sobie ambitne cele, w tym 100-procentowo bezemisyjny system elektroenergetyczny już w roku 2035. W ostatnich latach na ok. 650 TWh energii elektrycznej wytwarzanej rocznie w kraju klonowego liścia, ok. 100 TWh powstawało wciąż przy użyciu paliw kopalnych (ok. 70 TWh z gazu ziemnego i 30 TWh z węgla).

Z punktu widzenia energetyki jądrowej warto obserwować jaką politykę obierze Kanada w zakresie odnowienia istniejących mocy jądrowych. Obecnie kanadyjska energetyka jądrowa wytwarza około 100 TWh energii elektrycznej rocznie przy użyciu dziewiętnastu krajowej konstrukcji reaktorów ciężkowodnych. Część z tych bloków jest przy tym dość młoda, choć konstrukcja reaktorów CANDU wymaga przeprowadzenia kosztownego kapitalnego remontu po około 25-30 latach eksploatacji. Na ośmiu blokach taki remont już przeprowadzono, obecnie prowadzony jest na dwóch, a na kolejnych siedmiu ma zostać przeprowadzony sukcesywnie do 2033 roku. Wyremontowane bloki mogą pracować przez kolejnych 30-35 lat. Jak wskazuje raport MAE „remont reaktorów CANDU jest obecnie najważniejszym priorytetem energetyki jądrowej Kanady i jest to jedno z największych obecnie realizowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju”. Wskazano też, że szacowany uśredniony koszt energii po zakończeniu wartego 26 mld dolarów kanadyjskich i realizowanego przez 17 lat programu remontów, uśredniony koszt uśredniony koszt energii elektrycznej z kanadyjskich elektrowni jądrowych wyniesie około 80 CAD/MWh.

Choć dzięki relatywnie młodemu wiekowi części bloków oraz realizowanym remontom, istniejący park reaktorów posłuży Kanadzie jeszcze przez wiele lat, kraj ten przygotowuje się także do realizacji nowych bloków w przyszłości. W chwili obecnej wydaje się mało prawdopodobne, by odbywał się on w oparciu o technologię CANDU. Kanada jest natomiast krajem wyjątkowo aktywnym w obszarze małych reaktorów modułowych. Kraj posiada oficjalną „mapę drogową” dla rozwoju tych technologii, a jego służba dozoru jądrowego prowadzi analizy dla szeregu konstrukcji poprzedzające oficjalny proces homologacyjny, tzw. pre-licensing review.

Katalog analizowanych konstrukcji jest przy tym szeroki, zarówno pod względem mocy (od 3 do 300 MWe z instalacji), jak i rozwiązań technicznych. W raporcie MAEA zarekomendowano dalsze wsparcie dla rozwoju tych technologii, także ze strony rządu federalnego w celu realizacji pilotażowych instalacji do końca bieżącej dekady. Zalecano także rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie analiz regulacyjnych technologii małych bloków jądrowych – to o tyle interesujące z polskiego punktu widzenia, że jedną z konstrukcji analizowanych w Kanadzie jest GE-Hitachi BWRX-300, którego wykorzystanie rozważają także polscy inwestorzy.

Na zdjęciu Elektrownia Jądrowa Darlington, najnowsza kanadyjska instalacja tego typu z czterema blokami klasy 900 MW przekazanymi do eksploatacji w latach 1992-1993 (fot. Ontario Power Generation)


Podziel się z innymi


Komentarze