Serwis informacyjny

Spotkanie ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej w sprawie energetyki jądrowej

Data dodania: sobota, 20 listopada 2021, autor: nuclear.pl

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński, wraz ze słowackim sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Karolem Galkiem oraz wiceministrem Republiki Czeskiej ds. Przemysłu i Handlu, złożył 18 listopada 2021 roku wizytę w Paks na Węgrzech.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Ministra Jánosa Süli odpowiedzialnego za planowanie, budowę i uruchomienie dwóch nowych bloków w Elektrowni Jądrowej Paks, w ramach trwającej prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej.

Podczas spotkania dyskutowano o wyzwaniach stojących przed sektorem energetyki jądrowej oraz o roli tego źródła w polityce klimatyczno-energetycznej UE.

Dopełnieniem wizyty było podpisanie wspólnego oświadczenia Ministrów V4 odpowiedzialnych za energetykę na drodze do neutralności klimatycznej (Joint Statement of V4 ministers responsible for energy on path towards climate neutrality).

W oświadczeniu stwierdzono, że „tempo zmian klimatycznych sprawia, że ​​w celu osiągnięcia wspólnych europejskich celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej pilnie musi ustanowić ramy wsparcia dla wszystkich inwestycji i technologii zdolnych do redukcji emisji gazów cieplarnianych”.

Potwierdzono również „konieczność uznania roli energetyki jądrowej w polityce energetycznej i klimatycznej UE oraz innych istotnych politykach z punktu widzenia dekarbonizacji, bezpieczeństwa dostaw i finansów”.

W oświadczeniu wezwano Komisję Europejską do jak najszybszego, jednak nie później niż do końca listopada 2021 roku, przedstawienia zapowiedzianego uzupełniającego aktu delegowanego do rozporządzenia w sprawie taksonomii, który w oparciu o obiektywną podstawę naukową powinien objąć także sektory energetyki jądrowej i gazu ziemnego. Takie działania pozwolą zapewnić równe warunki działania i zapobieganie destabilizacji i zakłóceniom na rynku energii.

Zwrócono również uwagę, że państwom członkowskim należy zagwarantować maksymalną elastyczność w wykorzystywaniu dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), aby umożliwić wspieranie rozwoju wszystkich czystych technologii potrzebnych do osiągnięcia celów redukcji emisji.


Podziel się z innymi


Komentarze