Serwis informacyjny

IPCC: W celu ograniczenia zmian klimatycznych działania potrzebne są już teraz

Data dodania: wtorek, 10 sierpnia 2021, autor: nuclear.pl

Jeśli nie dojdzie do natychmiastowej, szybkiej i zakrojonej na szeroką skalę redukcji emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie globalnego ocieplenia do około 1,5°C lub nawet 2°C będzie poza zasięgiem – to najważniejsze przesłanie najnowszego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Nowy raport I grupy roboczej IPCC ocenia podstawy fizyczne i jest pierwszą częścią szóstego sprawozdania oceniającego IPCC (AR6), które zostanie ukończone w przyszłym roku.

fot. IPCC
fot. IPCC

Sprawozdanie grupy roboczej I odnosi się do najbardziej aktualnego fizycznego zrozumienia systemu klimatycznego i zmian klimatycznych, łącząc najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauki o klimacie i łącząc wiele linii dowodów z paleoklimatu, obserwacji, rozumienia procesów, globalnych i regionalnych symulacji klimatycznych. Pokazuje, jak i dlaczego klimat zmienił się do tej pory, a także lepsze zrozumienie wpływu człowieka na szerszy zakres cech klimatycznych, w tym ekstremalnych zdarzeń.

Raport zatytułowany "Climate Change 2021: the Physical Science Basis" został napisany przez 234 autorów z 66 krajów. Pierwotnie jego ogłoszenie planowane na kwiecień 2021 roku, zostało opóźnione o kilka miesięcy przez pandemię COVID-19. Raport został zatwierdzony 6 sierpnia przez 195 członków IPCC, podczas wirtualnej sesji, która trwała dwa tygodnie, począwszy od 26 lipca. Po raz pierwszy IPCC przeprowadziło wirtualną sesję zatwierdzania jednego ze swoich sprawozdań.

Emisje gazów cieplarnianych z działalności człowieka są odpowiedzialne za około 1,1 °C ocieplenia od 1850-1900 – czytamy w raporcie. Średnia globalna temperatura w ciągu najbliższych 20 lat, ma osiągnąć lub przekroczyć wzrost o 1,5 °C.

Jak zauważono w sprawozdaniu, skutki zmiany klimatu są już widoczne na całym świecie. - Wiele zmian zaobserwowanych w klimacie jest bezprecedensowych w tysiącach, jeśli nie setkach tysięcy lat, a niektóre zaistniałe zmiany - takie jak ciągły wzrost poziomu morza - są nieodwracalne przez setki do tysięcy lat – czytamy w raporcie.

W sprawozdaniu przewiduje się, że w nadchodzących dziesięcioleciach zmiany klimatyczne będą się zwiększać we wszystkich regionach. W przypadku globalnego ocieplenia o 1,5°C pojawią się coraz częstsze fale upałów, dłuższe ciepłe pory roku i krótsze zimne pory roku. Przy 2°C ocieplenia ekstremalne temperatury częściej osiągałyby progi tolerancji krytycznej dla rolnictwa i zdrowia, wynika z raportu.

Jednak silna i trwała redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych ograniczyłaby zmiany klimatu, twierdzi IPCC. Podczas gdy korzyści dla jakości powietrza nadejdą szybko, może upłynąć 20-30 lat, aby ustabilizować globalne temperatury. Ocena opiera się na ulepszonych danych dotyczących ocieplenia historycznego, a także na postępach w naukowym zrozumieniu reakcji systemu klimatycznego na emisje spowodowane przez człowieka.

- Stabilizacja klimatu będzie wymagać silnego, szybkiego i trwałego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto - powiedział współprzewodniczący grupy roboczej IPCC I Panmao Zhai. - Ograniczenie innych gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza metanu, może przynieść korzyści zarówno dla zdrowia, jak i dla klimatu – dodał.

Po raz pierwszy w sprawozdaniu przedstawiono bardziej szczegółową regionalną ocenę zmian klimatu, w tym skupiono się na informacjach, które mogą pomóc w ocenie ryzyka, dostosowaniu się i innych procesach decyzyjnych, a także na nowe ramy, które pomagają przełożyć fizyczne zmiany klimatu - ciepło, zimno, deszcz, suszę, śnieg, wiatr, powodzie przybrzeżne i inne - na to, co oznaczają dla społeczeństwa i ekosystemów.

Te informacje regionalne można szczegółowo zbadać w nowo opracowanym interaktywnym atlasie, który zapewnia elastyczne analizy przestrzenne i czasowe wielu zaobserwowanych i przewidywanych informacji dotyczących zmian klimatu, które stanowią podstawę wkładu grupy roboczej I do AR6, w tym syntezę regionalną dla czynników oddziaływania na warunki klimatyczne. IPCC opublikowało również regionalne arkusze informacyjne, podsumowanie techniczne i sprawozdanie podstawowe związane z atlasem.

Wkład do AR6 z dwóch pozostałych grup roboczych IPCC - grupy roboczej II, zajmującej się skutkami, adaptacją i podatnością na zagrożenia; i grupy roboczej III, zajmującej się łagodzeniem zmian klimatu, zostaną sfinalizowane w 2022 roku. Sprawozdanie podsumowujące AR6 zostanie ukończone w drugiej połowie 2022 roku.

Źródło: World Nuclear News


Podziel się z innymi


Komentarze