W dniu 12 czerwca 2019 roku w Waszyngtonie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz sekretarz energii USA Rick Perry podpisali porozumienie w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej. Porozumienie to wyraża gotowość obu stron do współpracy przy polskim projekcie jądrowym.