Serwis informacyjny

MAEA kończy misję doradczą w zakresie bezpieczeństwa jądrowego na Białorusi

Data dodania: poniedziałek, 12 lipca 2021, autor: nuclear.pl

Zespół ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zakończył w piątek misję doradczą w zakresie bezpieczeństwa jądrowego na Białorusi. Celem dwutygodniowej misji Międzynarodowej Służby Doradczej Ochrony Fizycznej (IPPAS) był przegląd krajowego systemu bezpieczeństwa materiałów jądrowych oraz związanych z nimi urządzeń i działań.

Elektrownia jądrowa Ostrowiec na Białorusi, fot. Portal nuclear.pl
Elektrownia jądrowa Ostrowiec na Białorusi, fot. Portal nuclear.pl

Misja została przeprowadzona na wniosek białoruskiego rządu i obejmowała przegląd środków ochrony fizycznej wdrożonych w pierwszej elektrowni jądrowej na Białorusi, aspekty bezpieczeństwa związane z transportem materiałów jądrowych oraz cyber-bezpieczeństwo w obiektach jądrowych. Misja porównała krajowe procedury i praktyki bezpieczeństwa jądrowego z postanowieniami określonymi w Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i jej poprawce, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 roku, jak również z odpowiednimi wytycznymi MAEA dotyczącymi bezpieczeństwa jądrowego. Białoruś jest stroną Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, ale nie ratyfikowała jeszcze poprawki do konwencji z 2005 roku.

Zespół zauważył, że Białoruś ustanowiła system bezpieczeństwa jądrowego zawierający istotne elementy z wytycznych MAEA dotyczących podstaw bezpieczeństwa jądrowego. Zespół przedstawił zalecenia i sugestie dotyczące wspierania Białorusi w dalszym zwiększaniu i utrzymaniu bezpieczeństwa jądrowego. Zidentyfikowano dobre praktyki, które mogą służyć innym państwom członkowskim MAEA do wzmocnienia ich działań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego.

- Organizując misję IPPAS, Białoruś wykazała swoje silne zaangażowanie i ciągłe wysiłki na rzecz wzmocnienia swojego narodowego systemu bezpieczeństwa jądrowego - powiedziała Elena Buglova, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Jądrowego MAEA, podczas ceremonii zamknięcia misji w Mińsku. - Białoruś przyczyniła się również do udoskonalenia metodologii IPPAS w ostatnich miesiącach, w szczególności poprzez przeprowadzenie pilotażowej samooceny swojego systemu bezpieczeństwa jądrowego w ramach przygotowań do tej misji - dodała.

- W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie systemy bezpieczeństwa jądrowego muszą być gotowe do odpowiedniego reagowania na nowe wyzwania i zagrożenia. Dla Białorusi, która realizuje pierwszy program energetyki jądrowej, zalecenia międzynarodowych ekspertów mają szczególne znaczenie dla wzmocnienia wymogów bezpieczeństwa jądrowego państwa - powiedział minister sytuacji nadzwyczajnych Republiki Białorusi Wadim Siniawskij (Вадим Синявский). - W związku z tym uważamy, że przeprowadzona misja IPPAS jest niezwykle ważna, poważnie traktujemy wszystkie otrzymane zalecenia i zapewniamy, że wszystkie z nich zostaną w pełni wdrożone wyjaśnił.

Zespół kierowany przez Josepha Sandovala, wybitnego członka personelu technicznego Sandia National Laboratories w Stanach Zjednoczonych Ameryki, składał się z ośmiu ekspertów z Bułgarii, Francji, Federacji Rosyjskiej, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i MAEA.

Misja jest trzecią misją IPPAS organizowaną przez Białoruś, po dwóch, które miały miejsce odpowiednio w 2000 i 2009 roku. Zespół spotkał się w stolicy Mińska z urzędnikami z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiologicznego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś (Gosatomnadzor), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Kolei Białoruskiej – w Ministerstwie Transportu i Komunikacji – oraz Centrum Operacyjno-Analitycznego. Zespół odwiedził również Białoruską Elektrownię Jądrową w Ostrowcu.


Podziel się z innymi


Komentarze