Serwis informacyjny

Orlen i Synthos podpisały umowę dotyczącą reaktorów jądrowych SMR i MMR

Data dodania: środa, 30 czerwca 2021, autor: nuclear.pl

Jak poinformował wczoraj PKN ORLEN, spółka podpisała porozumienie z Synthos w zakresie współpracy dotyczącej rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR (ang. Micro Modular Reactor) i SMR. Jak podano w komunikacie prasowym jego realizacja wpisuje się w strategiczny cel Koncernu, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku i zapewni poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear
Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear

- Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu. W PKN ORLEN kierunek zmian wytycza strategia ORLEN2030, w której mocny akcent postawiliśmy na wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł energii. Jesteśmy otwarci na nowatorskie rozwiązania, które będą budowały wartość Grupy ORLEN w kolejnych latach i jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Współpraca ze spółką Synthos, którą dziś ogłaszamy, wynika z dużego potencjału SMR. PKN ORLEN dostrzega możliwość wykorzystania SMR zarówno jako źródła energii na potrzeby własnych zakładów rafineryjno-petrochemicznych, jak i dla podmiotów zewnętrznych. Małe reaktory będą również w stanie dostarczać ciepło technologiczne i wspierać rozwój strategii wodorowej Koncernu. Rozwój technologii SMR to szansa na zapewnienie zeroemisyjnej energii, ale również na wzmocnienie polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego – podkreślił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Jak zapewnia ORLEN dzięki rozpoczętej współpracy Grupa uzyska dostęp do technologii i doświadczeń w zakresie małych reaktorów modułowych, a Synthos pozyska silnego partnera do ich rozwoju w Polsce. Zgodnie z zapisami porozumienia, obie firmy wspólnie podejmą się m.in. badań, sprawdzenia możliwości i zastosowania technologii SMR w należących do Grupy ORLEN zakładach produkcyjnych w Polsce.

- Cieszymy się z otwarcia kolejnego etapu naszej współpracy z Grupą ORLEN. Dzięki porozumieniu Grupy ORLEN i Synthos, Polska stoi przed szansą pozyskania nowoczesnych zeroemisyjnych technologii jądrowych. Ich wdrożenie jest niezmiernie istotne dla obu spółek, jak i całego polskiego przemysłu, stojącego przed wyzwaniami, jakie niosą cele redukcji emisji gazów cieplarnianych z zachowaniem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na europejskim i globalnym rynku. Małe reaktory modułowe stanowią szansę na przeprowadzenie dekarbonizacji w sposób, który uzupełniając OZE, zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i cieplnej zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i potencjalnie dla ciepłownictwa miejskiego. Energetyka jądrowa pozwoli także na stworzenie szeregu nowoczesnych miejsc pracy tworząc nowy segment w polskiej gospodarce. Należy także podkreślić, że będąc świadomym zalet SMR-ów, kraje takie jak USA, Kanada czy Wielka Brytania, promują programy rozwoju SMR. Z Grupą ORLEN współpracujemy już od dwóch dekad, dziś dwa polskie koncerny łączą wysiłki w celu realizacji wspólnej wizji, jaką jest przewodzenie zielonej - energetycznej rewolucji w tej i kolejnej dekadzie. Jestem pewien, że dzięki zaangażowaniu Grupy ORLEN nasz wspólny pionierski dla Polski projekt zakończy się sukcesem – mówi Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu Synthos.

SMR to technologia, która otwiera przed PKN ORLEN szereg możliwych synergii. Biorąc pod uwagę dotychczasowe kierunki rozwoju i realizowane inwestycje, zakładające m.in. dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, SMR mogą stanowić bezemisyjną alternatywę dla obecnych aktywów energetycznych Grupy ORLEN.

Podpisane porozumienie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz konieczność dalszych redukcji emisji zgodnie z wymaganiami m.in. Europejskiego Zielonego Ładu. Inwestycje w nisko- i zeroemisyjną energetykę są jednym z filarów rozwoju Grupy ORLEN, zmierzającego do budowy silnego koncernu multienergetycznego. Realizacja założeń porozumienia otwiera możliwość stworzenia w przyszłości wspólnej spółki obu grup w celu rozwijania projektów z obszaru zeroemisyjnej energetyki.

Porozumienie zakłada również wspólne promowanie i przygotowanie wdrożenia technologii SMR i MMR w Polsce, działania na rzecz dostosowania regulacji oraz potencjalne wdrożenie technologii SMR i MMR. Porozumienie ma charakter ramowy, a strony będą dążyć do tego, by w najbliższym czasie wypracować szczegółowe zasady współpracy.

Grupa Synthos widzi w SMR-ach szansę na głęboką dekarbonizację polskiego przemysłu i ciepłownictwa. Należąca do Michała Sołowowa Grupa Synthos już na początku 2019 roku dostrzegła zalety SMR-ów. Jako pierwsza prywatna firma na świecie podpisała z GEH umowę o współpracy w zakresie budowy w Polsce reaktora BWRX-300. Dziś Grupa Synthos jest partnerem strategicznym GEH, współpracuje także z inną amerykańską firmą, USNC (Ultra Safe Nuclear Corporation), która pracuje nad mikroreaktorem modułowym (MMR).


Podziel się z innymi


Komentarze