Serwis informacyjny

PAA: szkolenia w zakresie licencjonowania budowy elektrowni jądrowej

Data dodania: środa, 28 kwietnia 2021, autor: nuclear.pl

W dniach 20-22 kwietnia 2021 roku Państwowa Agencja Atomistyki wraz z Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (US NRC) przeprowadziły wirtualny warsztat na temat efektywnego zarządzania oceną dokumentacji technicznej dołączonej do wniosku o zezwolenie na budowę obiektu jądrowego.

Logo PAA, fot. PAA
Logo PAA, fot. PAA

W otwarciu warsztatu wzięli udział Prezes PAA dr Łukasz Młynarkiewicz oraz Przewodniczący US NRC Christopher T. Hanson. Obie strony potwierdziły ciągłe zaangażowanie w wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem jądrowym.

Celem warsztatu było zaprezentowanie oraz szczegółowe omówienie doświadczeń amerykańskich z procesu zarządzania oceną dokumentacji technicznej, dołączonej do wniosków o licencje dla elektrowni jądrowych budowanych w USA. US NRC zademonstrowała praktyczne wykorzystanie oprogramowania wspomagającego efektywne zarządzanie dokumentacją, zarządzanie projektem oraz komunikację z wnioskodawcą i społeczeństwem na różnych etapach licencjonowania elektrowni jądrowych. Strona amerykańska przedstawiła swoje podejście do procesu licencjonowania zarówno projektów dużych reaktorów generacji III i III+, jak również obecnie licencjonowanych małych modułowych reaktorów typu SMR.

Państwowa Agencja Atomistyki regularnie współpracuje z US NRC w zakresie know-how na temat bezpieczeństwa jądrowego.

W dniu 22 kwietnia 2021 roku w siedzibie PAA odbyła się również wizyta dr. Grzegorza Rzentkowskiego, dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Obiektów Jądrowych w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Tematem spotkania była rola regulatora przy licencjonowaniu budowy elektrowni jądrowej.

Ekspert MAEA zwrócił uwagę na różnorodne kwestie, towarzyszące temu procesowi, a stanowiące potencjalne wyzwania dla regulatora. Dr Grzegorz Rzentkowski podkreślił wyjątkowość misji dozoru jądrowego, której sukces jest mierzony nie tyle samą realizacją zadań i projektów, lecz brakiem występowania zdarzeń niebezpiecznych dla społeczeństwa i środowiska. Kluczowe jest tutaj – jak zauważył – sprawne zarządzanie ryzykiem przez regulatora, bazujące na właściwym zrozumieniu procedur administracyjnych, specyfiki reaktora, systemów bezpieczeństwa, uwarunkowań środowiskowych oraz potencjalnych zagrożeń.

Źródła: PAA


Podziel się z innymi


Komentarze