Serwis informacyjny

NuScale i EJ Kozłoduj podpisują list intencyjny w celu zbadania możliwości zastosowania reaktorów SMR w Bułgarii

Data dodania: czwartek, 18 lutego 2021, autor: nuclear.pl

Amerykańska firma NuScale Power i bułgarska spółka celowa Kozloduy Nuclear Power Plant New Build (KNPP-NB) podpisały list intencyjny w celu zbadania możliwości uruchomienia technologii małych reaktorów modułowych SMR (ang. Small Modular Reactor), oferowanej przez NuScale, w Elektrowni Jądrowej Kozłoduj.

Reaktor SMR NuScale, fot. NuScale
Reaktor SMR NuScale, fot. NuScale

KNPP-NB jest spółką akcyjną ustanowioną w celu zlecenia prac zmierzających do zwiększenia mocy istniejącej Elektrowni Jądrowej Kozłoduj. Kozłoduj jest jedyną czynną elektrownią jądrową w Bułgarii, a w związku z niedawną decyzją Rady Ministrów w sprawie zwiększenia jej mocy, KNPP-NB bada możliwości wykorzystania zaawansowanych technologii jądrowych w tym miejscu.

Celem umowy jest ocena technologii SMR NuScale pod kątem możliwości jej uruchomienia w EJ Kozłoduj. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, NuScale udzieli wsparcia KNPP-NB w zakresie przeprowadzenia szeregu badań i analiz, w tym opracowania ram czasowych projektu oraz określeniem kamieni milowych na potrzeby wykonania studium wykonalności, kosztorysu tego projektu oraz działań w zakresie inżynierii, planowania, koncesji i innych czynności uzgodnionych przez strony w celu wsparcia potencjalnej realizacji elektrowni opartej na technologii NuScale.

- Bezpieczna i skalowalna technologia NuScale jest doskonałym rozwiązaniem dla Bułgarii, która planuje rozszerzyć i dywersyfikować źródła czystej energii - powiedział John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale Power. - NuScale z podekscytowaniem oczekuje na współpracę z tak znakomitym partnerem z branży energetycznej, jakim jest KNPP-NB, w ramach potencjalnego uruchomienia naszej technologii i nie możemy doczekać się prezentacji licznych korzyści, jakie SMR może przynieść temu regionowi - dodał.

- Potrzeba wdrożenia bezpiecznej, niezawodnej i elastycznej produkcji energii w EJ Kozłoduj jest oczywista - powiedział Lyuben Marinov, dyrektor generalny KNPP-NB. - Reaktor SMR NuScale jest jedną z najlepszych opcji umożliwiających osiągnięcie strategicznych celów na szczeblu europejskim i krajowym w rzeczywistości zliberalizowanego rynku produkcji energii, poprawę bezpieczeństwa energetycznego i podwyższenie Produktu Krajowego Brutto - dodał.

W sierpniu 2020 roku amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (ang. US Nuclear Regulatory Commission). wydała firmie NuScale Power zatwierdzenie projektu standardu dla reaktora SMR NuScale.

Firma podpisała już podobne porozumienia w celu zbadania możliwości wdrożenia swojej technologii w Kanadzie, Czechach, Jordanii, Rumunii i na Ukrainie i oświadczyła, że ​​nadal omawia podobne umowy z potencjalnymi klientami na całym świecie.


Podziel się z innymi


Komentarze