Serwis informacyjny

Polska przyjęła zintegrowany plan działania w zakresie ochrony fizycznej INSSP

Data dodania: piątek, 29 stycznia 2021, autor: paa.gov.pl

Polska przyjęła Zintegrowany Plan Działania INSSP (ang. Integrated Nuclear Security Support Plan) w zakresie ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych oraz źródeł promieniotwórczych na lata 2020-2023. Ma on na celu wzmocnienie ram instytucjonalnych i prawnych dla zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do obiektów i materiałów jądrowych oraz źródeł promieniotwórczych.

Celem Zintegrowanego Planu Działania INSSP jest wskazanie działań niezbędnych do zapewnienia skutecznych krajowych ram dla ochrony fizycznej, w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Plan Działań INSSP ma również na celu ułatwienie koordynacji realizacji działań między podmiotami krajowymi, IAEA i partnerami zagranicznymi.

Jest to kompleksowy dokument obejmujący wszystkie obszary szeroko pojętej ochrony fizycznej (ang. nuclear security), zarówno ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych, jak i zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych.

W opracowaniu Zintegrowanego Planu Działania INSSP brało udział 14 instytucji:

 1. Państwowa Agencja Atomistyki
 2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 4. Agencja Wywiadu
 5. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 6. Komenda Główna Policji
 7. Krajowa Administracja Skarbowa
 8. Straż Graniczna
 9. Straż Pożarna
 10. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 11. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 12. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 13. PGE EJ1 sp. z o.o.
 14. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
Plan powstał przy udziale ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.


Podziel się z innymi


Komentarze