Serwis informacyjny

Projekt podstawowy dla EJ Hanhikivi w Finlandii przekazany klientowi

Data dodania: wtorek, 22 grudnia 2020, autor: nuclear.pl

Jak poinformował wczoraj rosyjski państwowy koncern Rosatom, jego spółka zależna RAOS Projekt Oy będąca generalnym wykonawcą EJ Hanhikivi w Finlandii przekazała klientowi, firmie Fennovoima, dokumentację pierwszego etapu projektu podstawowego wraz z opisem rozwiązań technicznych dla bloku.

Wizulalizacja EJ Hanhikivi-1, fot. Fennovoima
Wizulalizacja EJ Hanhikivi-1, fot. Fennovoima

Złożona dokumentacja dla tego etapu została zweryfikowana przez specjalistów Fennovoima i przyjęta do dalszych prac. Zgodnie z wymogami kontraktu EPC, przekazany pakiet zawiera opis takich kluczowych etapów przygotowań jak projekt koncepcyjny i funkcjonalny EJ, model 3D, projekty instalacji i budynków EJ.

Przedłożona dokumentacja stanowi podstawę do sporządzenia raportu że wstępnej analizy bezpieczeństwa projektu (PSAR), który musi zostać zweryfikowany i przyjęty przez Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego STUK, aby zostało wydane przez rząd Finlandii pozwolenie na budowę elektrowni jądrowej.

Raport PSAR, składający się z 15 sekcji, jest głównym dokumentem przy ubieganiu się o koncesję i jest szczegółowym opisem wszystkich aspektów wpływających na bezpieczeństwo elektrowni jądrowej: wybór lokalizacji i rozmieszczenia elektrowni jądrowej, założenia projektowe i rozwiązania techniczne, środki bezpieczeństwa, a także wyniki weryfikacji projektu z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Do chwili obecnej klient przekazał do rozpatrzenia nadzoru jądrowego STUK pięć sekcji PSAR. Do końca 2020 roku planowane jest przekazanie Fennovoima kolejnych dwóch pakietów dokumentacji i zakończenie prac nad PSAR wiosną 2021 roku.

- Wymagania STUK dotyczące poziomu szczegółowości dokumentów na etapie licencjonowania są znacznie wyższe w porównaniu z wieloma krajami. Wysoki poziom szczegółowości dokumentacji projektowej daje korzyści na kolejnych etapach projektu, unikając opóźnień związanych z koniecznością przerobienia czegoś już na etapie prac budowlanych - zauwazonow w kominukacie Rosatom.

- Przed przekazaniem dokumentów do regulatora STUK przeprowadzamy własny przegląd i ocenę bezpieczeństwa projektu. Jako odpowiedzialna firma i przyszły operator EJ uważamy, że niezależna weryfikacja jest konieczna na wszystkich etapach – powiedział Hanna Liuko, prezes Fennovoima.

- Etap 1 Projektu podstawowego to większość dokumentacji opisującej rozwiązania techniczne projektu, która w tym roku została przekazana klientowi, przejrzana i wstępnie zaakceptowana. Na tym etapie rozwiązano większość ważnych problemów projektowych. W ciągu najbliższych kilku miesięcy 2021 roku będziemy kontynuować prace nad szeregiem szczegółów. Naszym wspólnym zadaniem jest ustalenie wszystkich szczegółów technicznych projektu na „etapie papierowym”, aby zminimalizować lub całkowicie wyeliminować konieczność przeróbek bezpośrednio na etapie budowy. Oprócz wysokiego stopnia szczegółowości dokumentów, projekt wymagał złożenia wersji zdigitalizowanej, dlatego pakiet dokumentów przekazanych Klientowi obejmował model 3D oraz model informacyjny projektowanej EJ. Elementy te pozwalają efektywnie zarządzać zmianami na kolejnych etapach cyklu życia elektrowni jądrowej, zapewniają przejrzystość i spójność decyzji projektowych - powiedział Ivan Doschuk, Dyrektor Techniczny w RAOS Projekt.

- Opracowywanie, weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji odbywa się w ścisłej współpracy pomiędzy głównym dostawcą a klientem. Ukończenie tego krytycznego etapu pokazuje dobrze ugruntowane procesy robocze, które zapewniają wspólne zrozumienie oczekiwanych wyników i wymagań w obszarach technologii, jakości, bezpieczeństwa i realizacji projektu – podano w oświadczeniu.


Podziel się z innymi


Komentarze