Serwis informacyjny

Amerykański certyfikat bezpieczeństwa jądrowego dla reaktora APR-1400

Data dodania: czwartek, 29 sierpnia 2019, autor: nuclear.pl

Amerykańska Komisja ds. Energii Jądrowej (US Nuclear Regulatory Commission - NRC) wydała certyfikat zaprojektowanego w Korei zaawansowanego reaktora APR-1400 o mocy 1400 MWe. Certyfikat wydany przez NRC stwierdza, że projekt w pełni spełnia amerykańskie wymagania bezpieczeństwa.

Korea Electric Power Corporation (Kepco) i jej spółka zależna Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) pierwotnie przedłożyły projekt do zatwierdzenia przez NRC we wrześniu 2013 roku. Następnie wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje w grudniu 2014 roku. NRC zakończyła kontrolę dokumentów w marcu 2015 roku. W wyniku kontroli NRC orzekł, że zmienione zgłoszenie było wystarczająco kompletne, aby przeprowadzić pełny przegląd certyfikacji projektu.

Proces certyfikacji projektu polega na badaniu dokumentacji i określa, czy projekt reaktora spełnia amerykańskie wymagania bezpieczeństwa, niezależnie od konkretnego miejsca lub planu budowy. Jest to niezbędny krok, zanim projekt reaktora będzie mógł zostać zastosowany na terenie USA. Certyfikat projektu dla reaktora będzie częścią składową zintegrowanych wniosków o pozwolenie na budowę i eksploatację dla konkretnych projektów reaktorów.

30 kwietnia tego roku NRC ogłosiło, że zakończyło przegląd i wydało decyzję poświadczającą zgodność projektu APR-1400. Decyzja stała się prawomocna 120 dni po publikacji w Rejestrze Federalnym.

We wtorek, 26 sierpnia komisarz NRC Annie Caputo wręczyła prezydentowi KHNP Chungowi Jae-hoon certyfikat projektu APR-1400 w siedzibie NRC w Waszyngtonie. Certyfikat jest ważny przez 15 lat i może zostać przedłużony na kolejne 15 lat.

APR-1400 jest reaktorem wodnym ciśnieniowym PWR, generacji III+, zaprojektowanym przez Korea Electric Power Company (Kepco) w oparciu o zgromadzone doświadczenia w eksploatacji znormalizowanych reaktorów II generacji OPR-1000, których Korea Południowa zbudowała 12 bloków.

APR-1400 oferuje poprawę działania, bezpieczeństwa i eksploatacji. Odpowiedni certyfikat został wydany przez Koreański Instytut Bezpieczeństwa Jądrowego w maju 2003 roku.

Budowa pierwszych dwóch APR-1400 - tj. bloków 1 i 2 w EJ Shin Kori w Korei Południowej - rozpoczęła się odpowiednio w październiku 2008 roku i sierpniu 2009 roku.

Blok nr 3, który pierwotnie miał rozpocząć działalność komercyjną pod koniec 2013 roku, ostatecznie osiągnął pierwszą krytyczność w grudniu 2015 roku i został zsynchronizowany z siecią w styczniu 2016 roku. Bloku nr 4 osiągnął pierwszą krytyczność 8 kwietnia tego roku, a zsynchronizowano go z siecią 22 kwietnia.

Budowa dwóch kolejnych reaktorów APR-1400 w Shin Kori - bloków 5 i 6 - rozpoczęła się odpowiednio w kwietniu 2017 roku i wrześniu 2018 roku. Rozpoczęcie eksploatacji bloku 5 nastąpi w marcu 2022 roku, a bloku 6 - rok później. Dwie kolejne jednostki APR-1400 budowane są w Korei Południowej jako bloki 1 i 2 w EJ Shin Hanul.

Kolejne cztery bloki APR-1400 są w trakcie budowy w Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a pierwsza z tych jednostek ma rozpocząć działalność w przyszłym roku.

Kepco zauważył, że APR-1400 to pierwszy projekt reaktora typu „nieamerykańskiego”, który uzyskał certyfikat NRC. Amerykański regulator certyfikował już pięć innych konstrukcji reaktorów: wrzący reaktor ABWR oraz ESBWR firmy General Electric, System 80+, a także AP-600 i AP-1000 firmy Westinghouse. Analizuje również złożone aplikacje w celu certyfikacji amerykańskiego zaawansowanego reaktora ciśnieniowego US-APWR firmy Mitsubishi oraz małego reaktora modułowego NuScale. Pracownicy NRC również dokonują przeglądu wniosku o odnowienie certyfikatu dla reaktora ABWR.

W październiku 2017 roku EUR (ang. European Utility Requirements) - organizacja europejskich producentów energii - zatwierdziła projekt reaktora APR-1400.

PM, źródło: WNN, nuclear.pl


Podziel się z innymi


Komentarze