Serwis informacyjny

NCBJ: rozpoczęła się budowa laboratorium CERAD

Data dodania: środa, 27 lutego 2019, autor: nuclear.pl

Na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie CERAD. Zostały wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy, wykonano już także prace ziemne, w tym wymieniono grunt, na którym ma być posadowiony budynek. Całość inwestycji powinna być ukończona w 2021 roku.

Pakowanie radiofarmaceutyków w szklane fiolki, fot. Dean Calma / IAEA (CC BY-SA 2.0)
Pakowanie radiofarmaceutyków w szklane fiolki, fot. Dean Calma / IAEA (CC BY-SA 2.0)

Najważniejszym urządzeniem w nowym laboratorium będzie cyklotron rozpędzający protony i cząstki alfa do energii 30 MeV i deuterony do energii 15 MeV. Jego działanie umożliwi produkcję radionuklidów, które do tej pory nie były otrzymywane w NCBJ i nie były dostępne w Polsce. Dzięki temu w Świerku będzie można prowadzić badania nad nowymi radiofarmaceutykami, w szczególności takimi, które zostaną specjalnie zaprojektowane pod potrzeby indywidualnych pacjentów.

CERAD, jako strategiczna infrastruktura badawcza, wpisany został na listę Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej finansowanej ze środków unijnych dostępnych w ramach Działania 4.2 POIR. W Centrum CERAD będą m.in. prowadzone badania w obszarze poszukiwania nowych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii nowotworów w oparciu o aktywne biologicznie ligandy, które działają na poziomie komórkowym i molekularnym.

Naukowcy zaangażowani w projekt mają przesłanki, by sądzić, że połączenie technik izotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwi wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrażanie odpowiednich procedur terapeutycznych, stanie się więc skuteczną metodą diagnostyki i terapii nowotworów. Metoda ta zaś ma być dostosowana do charakteru i rozległości choroby, uwzględniając indywidualną sytuację chorego (medycyna spersonalizowana).

Na infrastrukturę Centrum będą składać się istniejące już elementy infrastruktury NCBJ (reaktor jądrowy Maria, Centrum Informatyczne Świerk, Laboratorium Badań Przedklinicznych oraz wyposażenie Działu Badawczego Ośrodka Radioizotopów Polatom) wzbogacone o nowe obiekty. Projekt przewiduje budowę trójkondygnacyjnego budynku CERAD, zakup Cyklotronu o energii cząstek do 30 MeV dla protonów i cząstek alfa oraz 15 MeV dla deuteronów, a także budowę i nowoczesne wyposażenie specjalistycznych laboratoriów.

Badania będą prowadzić przede wszystkim naukowcy z uczelni i instytutów współtworzących projekt. Dzięki planowanym w laboratorium CERAD liniom produkcyjnym i badawczym będzie można prowadzić badania naukowe, otrzymywać nowe radiofarmaceutyki do badań przed-klinicznych i klinicznych jak i udostępniać wytworzone radionuklidy innym użytkownikom.


Podziel się z innymi


Komentarze