Serwis informacyjny

18 milionów zł na wdrożenie technologii reaktorów jądrowych HTGR w Polsce

Data dodania: czwartek, 31 stycznia 2019, autor: gov.pl/energia

29 stycznia 2019 roku Ministerstwo Energii podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na wsparcie wdrażania technologii reaktorów wysokotemperaturowych HTGR w Polsce. Jak poinformował w trakcie odbywającego się w resorcie polsko-japońskiego seminarium o reaktorach HTGR Dyrektor DEJ dr Józef Sobolewski, w ramach pierwszej edycji programów strategicznych Gospostrateg, projekt HTGR zostanie dofinansowany kwotą około 18 milionów zł.

Wysokotemperatoroy reaktor chłodzony gazem HTGR, fot. US DOE
Wysokotemperatoroy reaktor chłodzony gazem HTGR, fot. US DOE

Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe chłodzone gazem HTGR (High Temperature Gas-cooled Reactor) to bezpieczna technologia, umożliwiająca produkcję czystej energii cieplnej o temperaturze do 1000 stopni Celsjusza. Ciepło to może być wykorzystane w procesach przemysłowych oraz w kogeneracji. Reaktory tego typu w przyszłości mogą zastąpić wysłużone kotły gazowe i węglowe wykorzystywane obecnie do wytwarzania ciepła w przemyśle. Zmiana ta doprowadziłaby nie tylko do zmniejszenia importu gazu ale znacząco może doprowadzić do ograniczenia emisji CO2 przez Polskę. Technologię HTGR będzie można również wykorzystać do dostarczania ciepła do miejskich sieci ciepłowniczych. Może być ona nie tylko źródłem ciepła o przewidywalnych kosztach, ale docelowo także polskim produktem eksportowym. Projekt programu wdrożenia reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce jest wynikiem prac zespołu powołanego przez Ministra Energii. Projekt polskiego programu wywołał szczególne zainteresowanie zarówno strony rządowej jak i przemysłu z USA i Japonii.

Pierwsza edycja programu Gospostrateg została uruchomiona przez NCBR w 2017 i jej zadaniem jest realizacja zadań określonych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju uchwalonej w 2016 r. Zgodnie z założeniami programu poszczególne ministerstwa (lub inne jednostki administracji publicznej realizujące politykę rozwojową kraju) otrzymają wsparcie merytoryczne i analityczne polskich ośrodków naukowych w celu przygotowania i wdrażania poszczególnych programów, polityk i długofalowych strategii gospodarczych i społecznych.

W przypadku wdrożenia technologii jądrowych HTGR, Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii zidentyfikował typowy problem, zaobserwowany również w innych sektorach nowych technologii, jakim jest nienadążanie aktualnego systemu prawnego za rozwojem nowych rozwiązań technologicznych, co często kończy się niepowodzeniem przy ich wdrażaniu. Właśnie temu służyć będzie realizacja projektu Gospostrateg HTR - zidentyfikowane zostaną bariery prawne i administracyjne, zaproponowane zostaną zmiany w polskich przepisach, co zdaniem resortu energii przyczyni się ostatecznie do sprawnego (budżetowo i czasowo) wdrożenia tej technologii w kraju.

Projekt Gospostrateg HTR będą realizować: Ministerstwo Energii RP oraz dwa ośrodki naukowe – Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. W ciągu trzech lat zostanie przygotowana seria analiz technicznych, prawnych i społeczno-gospodarczych, które w późniejszym etapie posłużą do sprawnego wdrażania technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w polskim przemyśle.


Podziel się z innymi


Komentarze