Serwis informacyjny

Najnowsza rezolucja Parlamentu Europejskiego popiera budowę nowych elektrowni jądrowych

Data dodania: wtorek, 5 stycznia 2016, autor: nuclear.pl

W dniu 15 grudnia 2015 roku Parlament Europejski uchwalił rezolucję wzywającą Komisję Europejską do stworzenia warunków do budowy nowych EJ w UE, jako jednego z ważnych źródeł niskoemisyjnych (obok OZE, gazu i węgla z CCS).

prof. Andrzej Strupczewski, fot. Newseria
prof. Andrzej Strupczewski, fot. Newseria

Parlament Europejski podkreślił, że nowe elektrownie jądrowe są krytycznie ważnym źródłem niskoemisyjnej energii elektrycznej dla pokrycia obciążenia podstawowego. W 2014 roku dostarczyły one 27% energii elektrycznej wytworzonej w Unii Europejskiej, a ponad połowę energii „czystej”.

Według rezolucji PE, energetyka jądrowa jest jednym z najważniejszych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym Unii Europejskiej, ograniczającym zależność Unii od energii importowanej, zapewniającym stabilną produkcję energii elektrycznej na użytek krajów Unii i tworzącym stabilną bazę systemu elektroenergetycznego, do którego mogą być dołączane odnawialne źródła energii.

Parlament Europejski zwraca też uwagę krajom planującym odejście od energii jądrowej, że powinny wprowadzać do swych systemów nowe źródła energii dobrane tak, by w wymierny sposób przyczyniały się do dostaw energii i do stabilizacji międzynarodowego systemu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej.

Rezolucja PE jest ważnym dokumentem podkreślającym znaczenie energetyki jądrowej w świetle rezolucji szczytu paryskiego COP21 na temat redukcji dwutlenku węgla.

Stanowi ona potwierdzenie, że Parlament Europejski podtrzymuje niezmiennie stanowisko przyjęte w październiku 2007 r., w którym PE uznał energetykę jądrową za niezbędną i stwierdził, że bez niej nie można osiągnąć celów, jakie w zakresie energetyki stawia sobie Unia, a także opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego UE*, że „Energia jądrowa w pełni odpowiada celom polityki energetycznej UE oraz jest wyraźnie konkurencyjna pod względem kosztów”.

Natomiast zdanie o potrzebie „stabilizacji produkcji i dystrybucji energii elektrycznej” stanowi delikatne napomnienie Niemiec, które w dążeniu do wprowadzania wiatru i słońca do energetyki stwarzają sytuacje głębokiej nierównowagi w systemie elektroenergetycznym. Dążenie Polski do wprowadzenia energetyki jądrowej do naszej gospodarki jest w pełni zbieżne z rezolucją Parlamentu Europejskiego.

Autor: Dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. nzw. NCBJ

* OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Ramowego programu energetyki jądrowej” z dnia 12 lipca 2007 r., COM(2006) 844 wersja ostateczna


Podziel się z innymi


Komentarze