Dziś w Ambasadzie Francji w Warszawie, w obecności Frédérica Billet, Ambasadora Francji w Polsce, Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej I2EN podpisał porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim. Podobne porozumienie z AGH zostanie zawarte w najbliższych dniach.