Komisja energetyki i środowiska Izby Reprezentantów stanu Illinois rozpatruje projekt ustawy znoszący zakaz lokalizowania nowych elektrowni jądrowych w tym stanie.