Serwis informacyjny

GDGKiA złożyła wnioski o wydanie DŚU dla drogi do elektrowni jądrowej

Data dodania: wtorek, 2 lipca 2024, autor: nuclear.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała dziś o rozpoczęciu kolejnego etapu prac przygotowawczych dla budowy drogi dojazdowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

- Złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla trasy o łącznej długości ok. 27 km pomiędzy Lubiatowem a drogą ekspresową S6 - czytamy w komunikacie GDDKIA.

- Przed złożeniem wniosku o DŚU przygotowaliśmy szczegółowe prognozy oddziaływania drogi do elektrowni jądrowej w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie). We wniosku wskazaliśmy m.in. lokalizację i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczenia akustyczne, urządzenia ochrony wód, nasadzenia zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp. - poinformowała GDDKIA.

Każdy, kto jest zainteresowany oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, ma możliwość zapoznania się z ww. dokumentami na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej.

Budowę jednojezdniowej drogi, o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego), podzielono na dwa odcinki, Lubiatowo – droga wojewódzka nr 213 (o długości ok. 11 km) oraz droga wojewódzka nr 213 – węzeł Łęczyce na S6 (ok. 16 km). Dla obu odcinków opracowane zostały dwa warianty przebiegu trasy o takim samym stopniu szczegółowości. We wnioskach o uzyskanie DŚU wskazano jako preferowany dla obu odcinków wariant 2, w którym trasa omija Choczewko i biegnie bliżej miejscowości Kurowo.
Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie wyłonienie wykonawców robót w systemie Projektuj i buduj dla każdego z zadań. Wykonawcy będą odpowiedzialni za opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz innych niezbędnych opracowań. Po uzyskaniu decyzji ZRID, wydanej przez Wojewodę Pomorskiego, rozpoczną się prace budowlane.

Nowa trasa zapewni skomunikowanie pierwszej w kraju elektrowni jądrowej z drogą ekspresową S6. Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość układu komunikacyjnego, odciążona zostanie sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci się czas podróży.

Ponadto nowa droga krajowa poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie, w tym na warunki życia lokalnej społeczności (m.in. obniżenie poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport). Dodatkowo nawierzchnia zostanie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku na oś 11,5 t.


Podziel się z innymi


Komentarze